Knudsen overtar ledelsen etter Marius A. Rød, som har vært managing partner de siste seks årene.

I denne perioden har Bing Hodneland vokst fra omtrent 28 årsverk i 2016 til 49 i dag. Årlig omsetning har i samme periode økt fra omtrent 60 til 100 millioner.

Firmaet retter seg særlig mot fast eiendom, entreprise, IT, underholdning, media, kultur og sport, samt arbeidsrett, skatt, avgift, selskapsrett, transaksjoner og tvisteløsning.

– Mange år i firmaet har gitt meg innsikt i firmaets styrker og utfordringer. Jeg har høye ambisjoner om å bidra til at vi fortsetter den fine utviklingen vi har hatt de siste årene og at Bing Hodneland fortsetter å være en god arbeidsplass for ansatte og eiere, sier Alf Kåre Knudsen i en epost.