Sist uke var de tre norske kandidatene til Norges plass i Menneskerettsdomstolen i intervjuer med Europarådets forberedende komité. Tirsdag avga komitéen sin innstilling, og i den heter det at Bårdsen, med «overwhelming majority», anses som den best kvalifiserte kandidaten.

Etter det Rett24 har klart å ta rede på, er det relativt uvanlig at innstillingene fra komitéen ikke blir fulgt, selv om det har skjedd ved enkelte anledninger. Dermed er det mest teori som står i veien for å konstatere at Bårdsen vil bli den neste dommeren fra Norge i Strasbourg.

Komitéen avgir ingen rangert innstilling, og konstaterer kun at Bårdsen er den anbefalte kandidaten. De to andre kandidatene er professor ved UiB Jørgen Aall (59) og lagdommer i Borgarting Elizabeth Baumann (59).

Alle de tre norske kandidatene har doktorgrad i rettsvitenskap.

Valg på tirsdag

Neste formelle skritt i utnevningsprosessen skjer tirsdag, når Europarådets parlamentarikerforsamling skal stemme over innstillingen. Dette er ventet å skje ved 17.30-tiden, fikk Rett24 sist uke opplyst fra informasjonstjenesten i Europarådet. Dersom ingen av kandidatene der skulle oppnå det nødvendige flertallet av stemmer, vil det bli holdt ny avstemning på onsdag.

Etter reglene skal den valgte kandidaten ta sete senest tre måneder etter at han eller hun er valgt. Det vil si at Bårdsens sete i Høyesterett etter alt å dømme vil stå tomt fra nyttår. 

Bårdsen overtar etter Erik Møse, som returnerte til Høyesterett i fjor sommer.

Ble doktor i 1999

Bårdsen er utdannnet ved UiB i 1992, og tok doktorgrad i 1999 med boken «Krenkelser og klager: Vilkårene for realitetsbehandling av private klager ved Den europeiske menneskerettsdomstolen».

Han var amanuensis, stipendiat og førsteamanuensis ved juridisk fakultet ved UiB fra 1992 til 2003, før han ble lagdommer, lagmann og til sist konstituert førstelagmann i Gulating lagmannsrett. Han var medlem av Tvistelovutvalget, og ble utnevnt til Høyesterett i 2007, med tiltredelse 1. juli 2008.