27 søkere meldte seg da Borgarting i sommer lyste ut to til tre faste embeter. I dag ble i alt fire embeter besatt ved landets største ankedomstol.

En av de som ble utnevnt til Borgarting, advokat Espen Sandvik, var også innstilt til ett av de ledige embetene i Oslo tingrett. 

I Oslo tingrett var det opprinnelig lyst ut fem faste embeter, noe som ga en rekordstor interesse med hele 63 søkere. Fem embeter er også hva innstillingen tok utgangspunkt i, men i etterkant av innstillingen besluttet Domstoladministrasjonen å trekke tilbake ett av embetene «på grunn av den økonomiske situasjonen».

I Agder lagmannsrett var det to interne søkere til det ledige embetet som lagmann.

Dommerne som ble utnevnt fredag er

Borgarting

  • advokat ved RA Erik Bratterud,
  • advokat Frode Elgesem,
  • statsadvokat Guro Hansson Bull, og
  • advokat ved AdeB, Espen Sandvik.

Oslo tingrett

  • tingrettsdommer i Follo Erland Flannum Flaterud,
  • senior investment manager i Norfund Birgitte Kolrud,
  • advokat Tor Sandsbraaten fra Thommessen, og
  • advokat i NHO Service og Handel Eva Schei.

I tillegg utnevnes lagdommer Tone Kleven til lagmann ved Agder lagmannsrett.