(Foto: Kjetil Kolsrud)

Avskiltet advokat slipper soning grunnet lang saksbehandlingstid

Den 75 år gamle eks-advokaten mistet bevillingen allerede i 2011, og er nå dømt for bedrageri og å ha fortsatt å drive rettshjelp.

Tiltalen mot den 75 år gamle eks-advokaten ble tatt ut allerede for to år siden, men kommer opp i Oslo tingrett først nå i august. Årsaken til at det har tatt så lang tid, er at saken allerede har vært behandlet én gang, men denne ble opphevet av lagmannsretten på grunn av saksbehandlingsfeil.

Siden den gang er det dessuten tatt ut en tilleggstiltale, slik at mannen nå sto tiltalt for forhold helt frem til i fjor vår.

Les: Avskiltet advokat bedrageritiltalt for å bruke advokattittel

Den alvorligste posten i tiltalen gjelder grovt bedrageri, ved at han sommeren 2018 forsøkte å få DNB Forsikring til å utbetale drøyt 100.000 kroner i rettshjelpdekning for arbeid for en klient. Forsikringen gjaldt, ifølge tiltalen, kun bistand til advokat, og påtalemyndigheten mener mannen fortiet at han ikke hadde bevilling. Han skal også ha titulert seg som advokat i samtale med en politibetjent.

Lang liggetid

Torsdag falt dom i saken i Oslo tingrett, og der blir mannen kjent skyldig på alle punkter. Retten mener riktig straff ligger på omkring 30 dager ubetinget fengsel, men konstaterer samtidig samlet liggetid utgjør over halvannet år, og at dette er en krenkelse av EMK artikkel 6 nr. 1.

Straffen på 30 dager gjøres derfor betinget. I tillegg dømmes han til å betale en bot på 20.000 kroner.

Advokatbevillingsnemnda fattet i 2011 vedtak om å tilbakekalle bevillingen fra 75-åringen. Tilsynsrådet har etter dette gjentatte ganger fått tips om at han har fortsatt å drive rettshjelp. Senere har han derfor fått forbud mot å drive rettshjelp generelt.

I retten opplyste Tilsynsrådet at de årlig mottok en håndfull tips om at mannen fortsatt drev rettshjelp, senest noen dager før hovedforhandlingen.

Sendte varsel

I et varsel som ble sendt ut i fjor vår, skrev Tilsynsrådet advokatvirksomhet:

«Likevel mottar Tilsynsrådet jevnlig henvendelser fra offentlige og private aktører om at (eks-advokaten) utøver rettshjelpvirksomhet. I sin korrespondanse gir (eks-advokaten) feilaktig inntrykk av at han er advokat eller opptrer på vegne av andre advokater. Fordi (eks-advokaten) ikke innretter seg etter gjeldende regler og avgjørelser fra tilsynsmyndighetene, er det behov for å varsle publikum.

(Eks-advokaten) er ikke advokat eller rettshjelper, og han har ikke lovlig anledning til å utøve advokat- eller rettshjelpvirksomhet.»

Varselet ble publisert både på norsk og engelsk.

Nekter straffskyld

Første gang hovedtiltalen ble behandlet, i januar 2021, ble 75-åringen dømt til 45 dagers fengsel. Lagmannsretten opphevet denne dommen, fordi tingretten ikke hadde drøftet betydningen av at forholdet i bedrageriposten var skjedd etter at bevillingen var inndratt, men før det var nedlagt særskilt forbud mot å yte rettshjelp.

Mannen anførte at det ikke er grunnlag for domfellelse etter bedrageriparagrafen, ettersom den aktuelle forsikringen etter hans syn dekket rettshjelp uten bevilling. Påtalemyndigheten har imidlertid opprettholdt tiltalen, som altså nå kommer opp på nytt i sin helhet.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld på noen av tiltalepunktene, opplyste forsvarer Morten Solberg til Rett24 i forkant av hovedforhandlingen.

Les også

Her er søkerlisten til den ledige toppjobben i PST

Tre dommere får disiplinærtiltak etter å ha refset advokaten i domspremissene

Høyesterett opprettholder straffedom i sak om krenkelse av kjønnsidentitet

Sparebank fikk medhold i tingretten – får kaste ut kunde etter hvitvaskingsbekymring

Mot mulig streikeslutt i Storbritannia – britiske forsvarere loves lønnsløft

ME-rammet kvinne tapte vaksinesøksmål mot staten