Kvale-advokat Nicolay Skarning representerer normalt arbeidsgiversiden i arbeidstvister, og har over flere år satt fokus på det han mener er en skjevhet i tingrettenes sammensetning.

Les: Ber ICJ vurdere meddommer-ordningen i arbeidsrettsaker

I 2019 kom det til en diskusjon LO juridisk og Skarning, etter at Skarning la frem en undersøkelse der han mente å kunne dokumentere at særlig de LO-innstilte meddommerne systematisk dissenterer i favør av arbeidstaker

En gjennomgang av alle arbeidsrettslige tingrettsdommer fra 2016 og 2017, viste at meddommeren fra arbeidstakersiden dissenterte 2,5 ganger oftere enn meddommeren fra arbeidsgiversiden.

Tallene ble presentert i Juristkontakt i januar 2019.

Prøver igjen

– NHO bruker jo dette systemet de også, men de har ikke en slik organisasjonskultur som LO har, uttalte Skarning til Rett24 den gangen. I en henvendelse til ICJ skrev han:

«Jeg har hatt en rekke klienter gjennom årene som har hatt inntrykk av at motpartens oppnevnte meddommer har vært motpartens representant i domstolen».

nicolay skarning.jpg
Advokat Nicolay Skarning.

Nå gjør Skarning, på vegne av arbeidsgiverorganisasjonen SMB, et nytt forsøk på å få fokus på temaet. Denne gangen ved å sende en klage til Europarådets sosialrettskomité. Klagen bygger nå på at advokatene i LO, i arbeidsrettssakene, tillates å oppnevne meddommere fra ansatte i LO-forbundene, samtidig som disse forbundene er klienter av LOs juridiske avdeling.

– Arbeidsministeren har akkurat avvist å gjøre noe med dagens meddommerordning i skriftlig svar i Stortinget 1. mars. Ministeren var imidlertid på det tidspunkt neppe klar over at klienter benyttes som meddommere, skriver Skarning i en melding til Rett24.

LO har tidligere overfor Rett24 avvist problemstillingen fullstendig.

– Meddommere er underlagt de samme regler og habilitetsbestemmelser som andre dommere, og det er full adgang til å reise innsigelser i hver enkelt sak. Dette gjøres i noen saker, men unntaksvis og enda sjeldnere fører innsigelsene frem. Det er beklagelig at Skarning bygger på sin egen utilstrekkelige undersøkelse når han trekker de konklusjoner han gjør, uttalte leder for LO juridisk, Atle Sønstelie Johansen, i 2019.

Rett24 legger for ordens skyld til at artikkelforfatteren er tidligere avdelingsdirektør i NHO og tidligere avdelingsleder i arbeidstakerorganisasjonen Delta.