I går ble riksadvokat Tor-Aksel Busch overrakt Juristforbundets rettssikkerhetspris for 2019. I den påfølgende «rettssikkerhetstalen» dro han gjennom det han mener er grunnpilarene i denne sfæren. Han snakket om demokrati, påtalemyndighetens uavhengighet, ressurssituasjonen i justissektoren, og mye om pressefriheten.

Men han hadde også plass til noen tendenser han øyensynlig ikke føler bidrar til bedret rettssikkerhet. Blant annet dro han frem debatten som oppsto i vår, da norske politikere hadde vært på studietur i Danmark og sett systemet med geografisk avgrensede straffskjerpelser.

Hermet

– Da de kom hjem, så sa de «sånn vil vi også ha», hermet Busch, og gjenga hvordan de så for seg at man skulle doble strafferammen for utvalgte lovbrudd dersom de var begått i særlig belastede deler av Oslo.

– Da de ble presentert med faglige innvendinger mot dette, svarte de at «det sier den gjengen om alt, de drar alltid frem en eller annen konvensjon, og så viser det seg hver gang at de har feil likevel». Alvorlig talt: Å diskutere på denne måten går faktisk ikke an – i anstendighetens navn, nærmest tordnet Busch, mens han løsrev seg fra talerstolen, og vandret scenen mer lik en presidentkandidat på valgmøte enn en snart pensjonert påtalejurist.

Til politikernes forsvar kan nevnes at akkurat den debatten ble noe distrahert ved at Aftenposten, i den opprinnelige versjonen av den aktuelle artikkelen, siterte en professor i statsvitenskap som innvendte mot forslaget at EMK forbyr «dobbeltstraff». Noe som jo i og for seg er sant nok – selv om relevansen i denne konteksten kanskje var mer underholdende enn opplysende.

True Crime

Busch tok deretter for seg den såkalte True Crime-bølgen, som har vokst frem i TV- og podcast-verden de senere årene. At kriminalhistorier er velegnet som underholdning innen både litteratur og film er knapt noen nyhet, men True Crime-sjangeren bruker, som navnet tilsier, ekter «mysterier» som utgangspunkt. Og ofte i nitid detalj.

– Vi må passe på at vi ikke blir en nasjon av kikkere i folks elendighet. Det er veldig mye trist, leit og vanskelig i straffesaker, og det må ikke bli underholdning. Jeg får nå forespørsel en gang i uken om å delta i forskjellige former for slikt, og etter at jeg har sagt nei blir journalistene nesten litt sånn truende: «Da kan det hende Tor-Aksel Busch kommer dårlig ut» og «Husk at dette skal ligge på nettet til evig tid». Åh sier du det...!? ironiserte riksadvokaten, tilsynelatende ubekymret for sitt ettermæle i så måte.

– Dette er billig tv, men krevende farvann. Fraværet av en diskusjon om dette synes jeg er problematisk, sa Busch.

Busch går av som riksadvokat ved månedsskiftet, og vil bli etterfulgt av Jørn Sigurd Maurud