Normalt blir man fornøyd om man får motparten til å påta seg ansvar allerede før hovedforhandling. Men i dette tilfellet innebærer statens aksept av ansvar at Sverre E. Koch ikke lenger kan kreve de interne e-postene fremlagt som bevis – etter å ha kjempet for dem gjennom tre instanser.

Les om statens snuoperasjon her

Hovedforhandlingen begynner i Oslo tingrett 4. juni. I stedet for å bli en full forhandling om ansvarsgrunnlaget, blir saken nå kun et spørsmål om hvor mange millioner Koch skal ha i erstatning og oppreisning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Opportunt

– Hva tenker du om at staten nå ikke lenger bestrider ansvar?

– Vi tenker vårt. At det kanskje var opportunt å gjøre en kuvending i ansvarsspørsmålet, for da slipper de å legge frem dette. Det er ikke sikkert de var så stolte av det som sto i disse epostene.

– Hva tror du de inneholder?

– Vi er på grensen til sikre på at de tok ut tiltalen mot meg for at skattekontoret skulle få anledning til å misbruke noen av mine e-poster, som ellers var beskyttet av taushetsplikten for advokater. Forutsetningen for at skattekontoret skulle kunne bruke dem, var at jeg var siktet. De epostene var helt kurante, men de kunne leses på en uheldig måte, og det var det som skjedde da de ble gjort til en del av grunnlaget i tiltalen mot meg.

Fortsetter jakten 

Koch mener erkjennelsen av ansvar ikke spiller noen rolle for det materielle i erstatningssaken, ettersom han mener han ville vunnet den uansett.

– Men det er meget beklagelig at disse e-postene ikke kommer på bordet. Min teori er at her har noen besluttet å dekke over for hverandre. I første omgang har de i hvert fall klart å unngå det. Det har vært så mange omganger, det kan vel fort bli flere runder på dette også.

– Så du har ikke gitt opp jakten på innsyn i disse e-postene?

– Det er en riktig observasjon. Poenget er at hvis det forholder seg slik vi tror, at tiltalen mot meg ble tatt ut for at Skatteetaten skulle få tilgang til mine e-poster som bevis, så er det forsiktig sagt ikke greit. Dette har jeg bedt Spesialenheten og Riksadvokaten om å etterforske, men det har de ikke villet.

– Tenker du at dette stilles i et nytt lys ved at staten nå ikke lenger bestrider ansvar?

– Det får vi komme tilbake til.

Hverken Økokrim, Riksadvokatembetet eller Regjeringsadvokaten ønsker å kommentere Kochs uttalelser.