Professor Henry John Mælands virke som setteriksadvokat for trygdesakene ser ikke ut til å være over med det aller første. (Foto: Kjetil Kolsrud)

Dette er bakgrunnen for den siste NAV-omdreiningen

Allerede i september i fjor fastslo setteriksadvokaten et det forelå minst én straffedom det er aktuelt å begjære gjenåpnet knyttet til overgangsstønader.

Opprinnelig handlet EØS-trygdesaken om primært arbeidsavklaringspenger og sykepenger. De straffesakene som er gjenåpnet, handler alle om at den trygdede har tatt med seg disse ytelsene til andre EØS-stater.

Annonse

Spennende karrieremulighet for advokat med erfaring innen skatterett

Siden den gang er det blitt reist spørsmål om ytterligere en ytelse, nemlig den såkalte overgangsstønaden. Norske myndigheter har hele tiden holdt på at dette er en ytelse som ikke er dekket av EØS-retten i det hele tatt, men i fjor sommer kom EFTA-domstolen til motsatt konklusjon.

Les: EFTA-domstolen slår ned på nok en trygderegel

EFTA-domstolens avgjørelse kom som konsekvens av at Trygderetten hadde bedt om en rådgivende uttalelse i en konkret sak. Regjeringen svarte den gangen at den ville avvente Trygderettens videre behandling før den tok noen beslutning. Trygderetten konkluderte allerede i september i fjor, men først torsdag denne uken varslet NAV at praksis er endret.

Som for de andre ytelsene får dette virkning bakover i tid, slik at man i realiteten står overfor 28 år med feil praksis. Hvor mange som i løpet av disse årene har fått avslag, eller eventuelt blitt straffet for å ha løyet om utenlandsopphold, gjenstår å se.

Vurderer gjenåpning

Setteriksadvokat Henry John Mæland opplyste i september at han så langt har kjennskap til kun én relevant straffedom.

Les: Trygderetten omgjør etter EFTA-dom – setteriksadvokaten vil undersøke om folk kan være uskyldig dømt

– Det foreligger i alle fall én straffedom hvor en person er dømt til straff fordi vedkommende har eksportert overgangsstønad til Spania, og som det er aktuelt å begjære gjenåpnet. Dette er en parallell problemstilling til sakene som gjaldt ytelser under sykdom, slik som arbeidsavklaringspenger. Forskjellen er at det nå gjelder en familieytelse, slik både EFTA-domstolen og Trygderetten har klassifisert overgangsstønad, sa Mæland til Rett24.

Et søk Rett24 gjorde i Lovdata i fjor, viser at stort sett alle straffedommene som gjelder overgangsstønad gjelder andre ting enn utenlandsopphold. Overgangsstønad er en økonomisk støtte til enslige mødre eller fedre med barn under 8 år, og et vanlig grunnlag for bedrageri er at foreldrene fortier at de ikke er enslige likevel.

Varslet i fjor høst

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) uttalte allerede i september i fjor at NAV ville følge Trygderettens kjennelse.

– De som mener de har fått avslag eller stans som ikke er gyldig, kan be om å få vurdert saken på nytt. NAV vil informere hvordan de skal gå fram for å få en ny behandling av sine saker. NAV vil også komme tilbake med nærmere informasjon knyttet til denne gruppen, sier statsråden.

Meldingen som ble presentert som en nyhet torsdag, er en oppfølging av dette.

Les også

Slik begrunner Lovavdelingen grunnlovsmessigheten av lakseskatten

Øst politidistrikt godtar foretaksstraff etter deling av taushetsbelagt informasjon

Onsdag skal Den europeiske menneskerettsdomstolen behandle sine første klimasaker

Oslo tapte Deichmanske-tvisten om ekspropriering til Regjeringskvartalet

Nå har UD bestemt seg – Michael Reiertsen nomineres som dommer i EFTA-domstolen

Så mye tjente de største advokatfirmaene i 2022