Arnfinn Bårdsen er reist til Strasbourg, og Karl Arne Utgård har gått av med pensjon. De to ledige embetene ble utlyst tidligere i høst, noe som resulterte i en av de sterkeste søkerlistene på mange år.

Mandag ble søknadene behandlet i Innstillingsrådet for dommere, og etter det Rett24 kjenner til, er det en lagdommer og en Wiersholm-partner som ligger an til å ta sete i Høyesterett.

Erik Thyness (57) har vært partner i Wiersholm siden 1996, og managing partner i perioden 2006 til 2012. Før dette var han først dommerfullmektig i Sør-Gudbrandsdal tingrett og advokat i Norsk Hydro, før han en periode var juridisk direktør i Hafslund Nycomed. I Wiersholm har han vært spesialisert særlig mot M&A og kapitalmarkedstransaksjoner. Dette er et område få av dagens dommere i Høyesterett har mye erfaring med. Den som kanskje ligger nærmest er Clement Endresen, og han blir pensjonist i november. Thyness var eldst av søkerne. 

Kine Elisabeth Steinsvik (42) hadde 12 års fartstid hos Regjeringsadvokaten, før hun ble utnevnt til lagdommer i Borgarting i 2014. Det siste året har hun vært fungerende Riksmekler. Hun søkte imidlertid ikke Riksmekler-stillingen da denne var utlyst i høst. Steinsvik er utdannet i Tromsø, og var den yngste av søkerne.

innstillingsrådet
Innstillingsrådet holdt møte i Oslo tinghus mandag, fra venstre rundt bordet sitter Magnhild Pape Meringen, Gerd Ingunn Opdal, Terje Bjelle, Arnfinn Agnalt, Nina Opsahl, Lars H. Verkland, Tonje Fisknes, Thomas Bornø og Ragnhild Sæhlie Jetlund.

I tillegg til Thyness og Steinsvik, er BAHR-partner Are Stenvik og lagdommer Christian Lund innstilt på tredje og fjerde plass.

Innstillingsrådets offisielle vedtak ble publisert tirsdag morgen.

Ansettelsesprosedyren for dommere til Høyesterett skiller seg litt fra ansettelsen av øvrige dommere, ettersom domstolloven har en egen bestemmelse om rollen til justitiarius. Det er normalt at den aktuelle domstollederen deltar i intervjuene og får komme med sitt syn på kandidatene, men i Høyesterett er domstollederens rolle formalisert. Ifølge domstolloven § 55b skal justitiarius, etter at innstillingsrådet har fattet sitt vedtak, gi en muntlig eller skriftlig uttalelse direkte til justisdepartementet.

Utnevnelsen skjer som vanlig i statsråd.