Innstillingsrådet for dommere offentliggjorde tirsdag innstillingene til fire faste dommerembeter.

  • Til lagmann i Frostating er innstilt Hilde Vibeke Enger (47), som i dag er lagdommmer i Frostating. Det har hun vært siden 2014, tidligere har hun vært advokat, statsadvokat og fylkesnemndsleder.
  • Til lagdommer i Eidsivating er innstilt Ola Rambjør Heide (47), som i dag er tingrettsdommer i Gjøvik tingrett. Som stipendiat på UiO, har han tidligere skrevet avhandlingen «Konstitusjonell nødrett sett i lys av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 15».
    Marianne Magnus
    Marianne Nergaard Magnus
  • Til tingrettsdommer i Lofoten og Salten tingrett er innstilt Marianne Nergaard Magnus (37), som i dag er advokat ved Kommuneadvokaten i Oslo. Hun har bakgrunn fra lovavdelingen og som utreder i Høyesterett.
  • Til dommer i Oslo byfogdembete er innstilt Aslak Støen (44), som i dag er partner og leder for avdeling for fast eiendom i EY.

Se hvem som ble innstilt som nummer to og tre her.

Møtet som ble holdt mandag, var det siste møtet som ble ledet av Yngve Svendsen. Svendsen har ledet rådet i snart åtte år, og han ble nylig selv innstilt til leder for både Oslo tingrett og Borgarting lagmannnsrett.

Innstillingsrrådet
Innstillingsrådet består av (f.v.) Berit Sollie, Gunnar Kjønnøy, Tonje Fisknes, Lars Håvard Verkland, Arnfinn Agnalt, Yngve Svendsen, Magnhild Pape Meringen, Ragnhild Sæhlie Jetlund og Terje Erik Bjelle.

Han har ennå ikke kunngjort hvilken av de to jobbene han velger å gå for, men sier til Rett24 at beslutningen vil bli tatt før påske. Svendsen leder også Domstolkommisjonen.

Ny leder av Innstilingsrådet for dommere er sorenskriver i Fredrikstad Arnfinn Agnalt.