I 2016 avslørte VG at advokat Amir Mirmotahari hadde spurt en torpedo om å kidnappe et voldtektsoffer. Hensikten var å få voldtektssaken henlagt. Mirmotahari ble siden siktet for en lang rekke forhold, blant annet inngåelse av drapsforbund, grov motarbeidelse av rettsvesenet og korrupsjon.

I dag falt dommen i Oslo tingrett, og der fremkommer det at retten mener 10 års fengsel er passende straff. Tingretten skriver:

«I skjerpende retning må det legges vekt på at flere av forholdene er begått i egenskap av offentlig oppnevnt forsvarer. Tiltalte har på den måten motarbeidet den garantisten for rettsikkerhet som han skal være, og det er svært alvorlig når en av rettens aktører har opptrådt på denne måten. Det er svært ødeleggende for tilliten mellom aktørene, og for tilliten til alle de som opptrer som forsvarere.

Tiltalte involvert sine klienter og andre vitner i straffbare forhold, og han har utnyttet sårbare og ressurssvake personer. Han har utsatt andre for fare for betydelig skade (...)»

Det var VG-journalistene Bjørnar Tommelstad og Rolf J. Widerøe som i 2016 avslørte at Amir Mirmotahari hadde spurt en torpedo om å kidnappe et voldtektsoffer. Hensikten var å få voldtektssaken henlagt. De to journalistene omtaler i dag dommen her. Der kan du også høre lydopptakene fra Mirmotaharis samtale med torpedoen.

Mirmotahari-saken har forøvrig generert en lang rekke rettsavgjørelser knyttet til advokaters taushetsplikt, med avgjørelser både fra Høyesterett og EMD.