Det tyske selskapet Star Entertainment har tapte i vår den flerårige striden med filmselskapet Warner Bros. Det skjedde da Borgarting lagmannsrett kom til at selskapet hadde krenket Warners enerett til å fremføre bearbeidede versjoner av Harry Potter-musikken.

Les: Tapte ankesaken – må punge ut for opphavsrettskrenkelse i Harry Potter-konserter

Bakgrunnen er at Star satte opp en europaturné med Potter-musikk, fremført live. Høsten 2021 satt en representant fra Warners advokatfirma i Oslo konserthus, og gjorde hemmelig lydopptak av hele konserten.

Annonse

Arbeidsrettsadvokat til internasjonalt advokatfirma

Dypt fornærmet

Det sentrale spørsmålet har vært om Star, ved å sy mer eller mindre all Harry Potter-musikken sammen til en halvannen times forestilling, krenket opphavsretten.

Under bevisførselen hentet Warner blant annet inn en ekspert på klassisk musikk, som forklarte hva som var endret fra originalen. Professor fortalte retten at endringene «representerte etter hans syn en forenkling av musikken som han ville blitt dypt fornærmet over dersom det var han som var komponisten».

Bearbeidelse

Lagmannsrettens konklusjon ble deretter at at endringene fremstår som resultat av individuelt preget skapende innsats, og at utvalgene, sammenføyningene, arrangementet og instrumenteringen er kunstneriske valg som gir sluttproduktet verkshøyde. Dermed krenket fremførelsen Warners enerett til å fremføre bearbeidede versjoner av musikken fra Harry Potter-filmene.

Star anket avgjørelsen, men før helgen besluttet Høyesteretts ankeutvalg saken ikke skal fremmes for Høyesterett. Stars dom på å betale vinningen fra de to konsertene som ble fremført, snaut 900.000 kroner, er dermed rettskraftig.

Det hører med til historien at lagmannsretten la til grunn at en ikke-bearbeidet versjon av musikken, kunne vært avspilt under lisens fra Tono. Men det ville fort blitt en lang konsert.