Møses avgang ble markert i Høyesterett fredag, med taler fra blant andre riksadvokaten, regjeringsadvokaten, de faste forsvarerne og Advokatforeningen. Møse erstattes av Jens E. A. Skoghøy, som tidligere i år søkte seg tilbake til Høyesterett, etter tre års fravær. Skoghøy tiltrådte 12. oktober.

Møse kan se tilbake på en usedvanlig dommerkarriere, som brakte ham både til presidentrollen i FN-tribunalet etter folkemordet i Rwanda, og til Strasbourg. Etter studiene, der han som en av de første tok menneskerettigheter som spesialfag, begynte han i 1977 i Lovavdelingen, før han i to år var dommerfullmektig i Eiker, Modum og Sigdal herredsrett. Deretter var han sju år hos Regjeringsadvokaten, før dommeryrket ble hans permanente tilværelse. Først var han sju år i Borgarting lagmannsrett, før han i 1999 reiste til Arusha i Tanzania, for å ta sete i Rwanda-domstolen.

møse 2.jpeg
De faste aktørene holdt taler for Møse i Høyesterett fredag, her Advokatforeningens leder, Jon Wessel-Aas. (Foto: Sturlason)

– Under folkemordet i Rwanda ble nesten en million mennesker drept på tre-fire måneder, de fleste av dem tutsier. Vår domstol tok seg av lederne. Vi hadde saker mot statsministeren, regjeringsmedlemmer, ledende parlamentarikere, medieledere og andre sentrale samfunnspersoner. Poenget var å få frem at ingen skal slippe unna straff. Det pågikk saker mot rundt 75 tiltalte, og 12 ble frifunnet, uttaler Møse i en artikkel på domstol.no.

Møse var president for Rwanda-tribunalet fra 2003 til 2007, og returnerte til Norge i 2009, da han ble utnevnt til dommer i Høyesterett. Der ble han imidlertid bare i to år, før han overtok etter Sverre Erik Jebens, som Norges dommer i EMD.

Der ble han frem til 2018, da han valgte å gå av rundt to år før perioden hans utløp. Til Rett24 fortalte han den gangen at han hadde lyst til å avslutte karrieren i Norge.

møse markering.PNG

– Jeg ble valgt til dommer ved EMD med virkning fra 1. september 2011, og trives svært godt. Arbeidet her er meget interessant, og det er en glede å bidra til domstolens virksomhet. Men i 2018 vil jeg ha vært ved EMD i syv år. Disse årene som dommer utenfor Norge kommer i tillegg til ti år ved FNs straffedomstol for Rwanda i Arusha, Tanzania. Jeg er derfor kommet til at den avsluttende del av min dommervirksomhet bør finne sted i Norge og vender derfor tilbake til Høyesterett etter neste sommer, fortalte Møse til Rett24 i november for tre år siden.

Møse ble i 2008 hedret som kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for sitt arbeid til fremme av menneskerettighetene. Samme år ble han tildelt Lisl and Leo Eitinger Prize fra Universitetet i Oslo.

Neste høyesterettsdommer som når aldersgrensen, er Magnus Matningsdal. Han fyller 70 i september neste år. Deretter er det tre år til neste som når aldersgrensen, blant de som er dommere i dag.