Lime-saken ble tatt opp til doms fredag – tre måneder på overtid – med påstand om tolv års fengsel for hovedtiltalte Sajjad Hussain. Som eier og sjef for dagligvarekjeden Lime gjorde han seg skyldig i grov menneskehandel ved at han hentet minst ti pakistanere til Norge for å jobbe for seg, framholdt aktor i sin avslutningsprosedyre.

– Det er det store omfanget, både hva gjelder antall fornærmede og tiden dette har foregått, som er begrunnelsen for påstanden om tolv års fengsel. Vi mener det er snakk om et voldsomt omfang. Ti av de fornærmede har jobbet under tvang, og det er snakk om sosial dumping for fire andre, sier statsadvokat Geir Evanger til NTB.

De til sammen 14 fornærmede i Lime-saken ble satt til å jobbe opptil 14 timer i døgnet, i de fleste tilfellene sju dager per uke. Lønna var svært beskjeden, og dekket bare det som skulle betales i skatt og utgifter til kost, losji og til å betale for å få lov til å komme til Norge, med utsikter til opphold og etter hvert statsborgerskap, ifølge tiltalen.

Det 50 sider lange tiltalen omfatter 35 brudd på straffeloven, arbeidsmiljø-, utlendings- og ligningsloven. Tre av de tolv tiltalte erkjente delvis straffskyld.

Stor – men ikke størst

De tolv tiltalte er blitt forsvart av til sammen 25 advokater. Aktoratet består av i alt fem aktører. I tillegg kommer tre bistandsadvokater og fire tolker. Rent fysisk hadde ikke domstolen plass til alle som skulle ha en rolle i hovedforhandlingen, og måtte bygge om den største rettssalen i det gamle bygget før retten kunnes settes.

Koronautbruddet og sommerferien førte til betydelige forsinkelser i saksgangen, men Evanger kjenner likevel ikke til noen annen sak i norsk rettshistorie som har hatt en slikt omfang og varighet som Lime-saken.

Når lagmannsretten nå har tatt saken opp til doms, er det over fire og et halvt år siden Oslo tingrett startet sin behandling. Ifølge en melding fra Borgarting lagmannsrett fredag ettermiddag ligger det an til domsavsigelse først nærmere sommeren neste år.

Selv om Lime-saken var lang, blir den likevel småtterier sammenlignet med den legendariske Balder-saken i Stavanger tingrett, fra 2004. Dommen behandlet Essos krav om å heve kjøpet av offshore-skipet «Balder», som verftet Smedvig hadde bygget for dem. Saken ble riktignok, og kanskje heldigvis, bare behandlet i første instans, men krevde like fullt fem dommere på fulltid i tre år. Hovedforhandlingen varte i 20 måneder. Dommen var på 1100 sider, og bare kopieringskostnadene ble anslått til 18 millioner kroner.

Esso vant forøvrig saken, som ikke ble anket.