Høyesterettsdommer Bård Tønder, opprinnelig fra Sjøvegan, tiltrådte Høyesterett 25. mai 2006. 

Bård Tønder
Bård Tønder

Han tok juridisk embetseksamen i 1975, og var tidligere i sin karriere innom lovavdelingen, Trondenes herredsrett, privat praksis og Regjeringsadvokaten. Tønder er i dag dessuten styreleder i Domstoladministrasjonen. 

Han fyller 70 år 1. mai, og får altså etter søknad avskjed i nåde fra 1. juni. Høyesterett har tidligere varslet at Tønders hjemmel ikke vil bli utlyst, ettersom Erik Møse returnerer fra Strasbourg i august.

Foruten pensjoneringen av Tønder, ble følgende utnevninger gjort i statsråd fredag:

  • Marianne Nergaard Magnus ble utnevnt til tingrettsdommer ved Lofoten tingrett og Salten tingrett. Nergaard Magnus kommer fra Kommuneadvokaten i Oslo, og har tidligere vært innom lovavdelingen og Høyesterett som utreder.
  • Ola Rambjør Heide ble utnevnt til til lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett. Rambjør Heide er i dag tingrettsdommer ved Gjøvik tingrett. 
  • Hilde Vibeke Enger ble utnevnt til lagmann ved Frostating lagmannsrett. Enger er i siden 2014 lagdommer ved samme domstol. Tidligere har hun vært advokat, statsadvokat og fylkesnemndsleder.
  • Eivor Grindstuen ble utnevnt til til dommer ved Oslo byfogdembete. Grindstien er i dag partner i Brækhus Advokatfirma og medlem av advokatforeningens disiplinærutvalg.