Den enstemmige dommen fra Eidsivating lagmannsrett legger vekt på at gjerningspersonen trenger langvarig – trolig livsvarig – medikamentell behandling, skriver NRK.

Øvre Romerike tingrett kom til den samme konklusjonen i juni i fjor. Mannens advokat, Sigrid Borch, forteller til NRK at de ikke har tatt stilling til om dommen skal ankes til Høyesterett ennå.

Annonse

Senior Legal Counsel/Legal Counsel

Det var i februar 2003 at den etiopiske mannen drepte bussjåføren på Valdresekspressen. I tillegg ble tre passasjerer skadd under den dramatiske hendelsen på bussen.

Valdres tingrett slo den gang fast at mannen var utilregnelig i gjerningsøyeblikket, og samme år ble han dømt til tvungent psykisk helsevern. Dommen har siden blitt bekreftet en rekke ganger, og i den ferske dommen fra Eidsivating lagmannsrett legges det blant annet vekt på at han mangler sykdomsinnsikt.