I EFTA-domstolens svært omstridte Fosenlinjen-avgjørelse, ble det lagt til grunn et standpunkt som vil kunne gjøre anbudsrundene svært risikable for det offentlige Norge. Siden har striden rullet, og i juni skulle saken omsider blitt behandlet i Høyesterett.

Slik blir det ikke. EFTA-domstolen, som kontroversielt nok nå skal behandle saken for andre gang, måtte i mars utsette de muntlige foredragene. Dermed vil EFTA-beslutningen ikke bli klar i tide til Høyesteretts opprinnelige beramming, og saken er nå utsatt til slutten av august.

Skapte drama

Striden i Fosenlinjen står om omfanget av statens ansvar dersom det blir begått feil i en anbudskonkurranse. Norsk rett har i 18 år hvilt på Nucleus-dommen fra Høyesterett. Den sier at kun vesentlige feil fra oppdragsgiver gir grunnlag for erstatning for såkalt positiv kontraktsinteresse.

Baudenbuch
Baudenbacher har skrevet selvbiografi.

 

Men i Fosenlinjen-sier EFTA-domstolen at selv en simpel feil gir grunnlag for erstatning. Ettersom anbudsrunder ofte inneholder svært kompliserte og omfattende dokumenter og spesifikasjoner, vil dette kunne innebære en betydelig økonomisk risiko for staten.

Les Rett24s gjennomgang av saken her

Mener Høyesterett må snu

Sentralt i saken står tidligere EFTA-president Carl Baudenbacher. Nylig var han i Oslo for å promotere sine nyutgitte memoarer, «Judicial Independence – Memoirs of a European Judge».

I boken argumenterer Baudenbacher for at myndighetene ville få en urettmessig fordel i forhold til private, dersom de ikke skulle holdes økonomisk ansvarlige for simple feil i anbudskonkurranser. Videre slår han fast:

«The Norwegian Supreme Court will not be able to stick to its 2001 Nucleus decision.» (s.298)

Svaret på dette får vi etter alt å dømme i september, i hvert fall om det ikke kommer ytterligere forsinkelser i EFTA-domstolen. Forhandlingene i Høyesterett er nå berammet til 27. til 30. august.