(Foto: Skjermdump Oslo Konserthus)

Frikjent fra krav om å destruere notene til Harry Potter-musikken

Star Entertainments Harry Potter-konserter var ingen opphavsrettskrenkelse, mener Oslo tingrett.

Det tyske selskapet Star Entertainment har i mer enn ett år ligget i strid med filmselskapet Warner Bros. Årsakene  er at Star satte opp en europaturné med Harry Potter-musikken, fremført live. Warner har rettighetene til Harry Potter-merkevaren, og spørsmålet har vært om Stars konserter krenker deres rettigheter.

Annonse

Advokat / advokatfullmektig og kontorfeller

Tvisten har allerede vært flere runder i rettsapparatet, i forbindelse med at Warner krevde konsertene stanset med midlertidig forføyning. Dette kravet førte i vår frem, med det resultat at en konsert i Grieghallen i Bergen og en konsert i Oslo konserthus måtte avlyses.

Les: Warner Bros. går til sak for å få stoppet Harry Potter-forestillinger i Oslo og Bergen

Trenger ikke ødelegge notene

Til nå har domstolene kun behandlet midlertidige forføyninger, men nå har altså Oslo tingrett avgjort selve hovedkravet fra Warner. Påstanden var at fremtidige konserter måtte forbys og notene destrueres. Slik blir det ikke.

Rettens konklusjon er at Star Entertainment verken har krenket opphavsretten til musikken eller varemerket Harry Potter gjennom de dels gjennomførte og dels avlyste konsertene. Warner, som har vunnet frem med dette i de tidligere rundene, får altså ikke medhold denne gangen.

At åndsverkloven ikke ble brutt, betyr imidlertid ikke at konsertene var lovlige. Tingretten landet i stedet på et annet grunnlag: Retten mener nemlig konsertene innebar et brudd på generalklausulen om god forretningsskikk i markedsføringsloven § 25.

De opphavsrettsinteresserte vil antagelig ha glede av problemstillingen som oppstår fordi striden blant annet står om de såkalte partiturene. Dette er de nedtegnede notene til musikken, som orkestermedlemmene benytter mens de spiller. Oslo tingrett skriver:

«Slik retten ser det, kan ikke orkesterets bruk av partiturer ved konsertframføringen anses som noen tilgjengeliggjøring av partiturene. Partiturene vises ikke fram for publikum og orkestermedlemmene tar partiturene med når turneen forlater Norge. Konsertframføringen er en tilgjengeliggjøring av musikkverkene, og etter konklusjonen ovenfor er denne tilgjengeliggjøringen lovlig med hjemmel i TONOs framføringslisens. Slik retten ser det, gir åndsverkloven dermed ikke hjemmel til å forby orkesterets bruk av de utenlandske partiturene under konsertene. Warner kan følgelig ikke gis medhold i sine krav om forbud mot bruk og destruksjon av partiturene.»

Notene opplyses å ha blitt skrevet ned dels i Tyskland og dels i Hviterussland.

Planlegger nye konserter

Tingretten kommer videre til at Harry Potter ikke er et beskyttet varemerke i seg selv, men at Warner likevel skal ha vern etter generalklausuelen om god forretningsskikk. Tingrettsdommer Ingebjørg Tønnessen skriver:

«Retten mener Stars tre konserter i Norge høsten 2021 lå så tett på Warners Harry Potterunivers at det foreligger brudd på god forretningsskikk. Retten har for det første lagt vekt på at både reklamene for konserten og konsertprogrammet hadde et formspråk som ligner veldig på Harry Potter-filmene. For det andre har retten lagt vekt på at Star hadde gitt orkesteret et navn som nesten er det samme som navnet på orkesteret som framførte den originale filmmusikken. For det tredje har retten lagt vekt på at Stars konferansier var skuespiller i Harry Potter-filmene.»

Om denne avgjørelsen blir stående vil altså Star Entertainment potensielt kunne gjennomføre konserter i fremtiden. I hvert fall så lenge markedsføringen i tilstrekkelig grad avviker fra Warners Harry Potter-univers. Det er Star, som allerede i sommer gikk i gang med å planlegge nye konserter, fornøyde med, opplyser prosessfullmektig Øystein Flagstad.

– Vi er glade for at tingretten slår fast at Star Entertainment verken krenker opphavsretten til musikken eller varemerket i forbindelse med sine konserter «The Magical Music of Harry Potter – Live in concert». Det er en god nyhet for konsertmarkedet og konsertpublikum i Norge at retten til fremføring av musikk under TONOs alminnelige konsertlisens ikke er så snever som Warner anførte i saken - noe som i såfall ville ha medført en betydelig innskrenkning i utøvende musikeres kunstneriske frihet og mye kjedeligere konserter, sier Flagstad.

Warner representeres av Mikkel Lassen Ellingsen, som ikke ønsker å kommentere avgjørelsen. Partene ble pålagt å bære egne sakskostnader.

Les også

Utvalg foreslår kraftig innstramming i erstatningsreglene ved anskaffelser

Lovgivertabbe kan bli redning for Økokrim-tiltalte aksjemeglere

To lagmenn fra Borgarting innstilt som nye dommere i Høyesterett

Professor emeritus

Inge Lorange Backer

Kommentar

Mer om særskilt dom for grunnlovsbrudd

Høyesterett rydder i foreldet panterettsordlyd og fjerner potensiell finansbombe

Reversering i Hardanger vil gi folk i Samnanger dobbelt så lang reisevei til bemannet rettssted