Mannen i 40-årene og hans kamerat var på vei hjem fra fest, da de ifølge dem selv kom gående forbi en sjåfør som hadde kjørt på en elgokse. Elgen lå hardt skadet på jordet ved siden av veien, og sjåføren som angivelig hadde kollidert, fortalte at hun uten hell hadde forsøkt å kontakte både politi og viltnemnd.

Kvinnen skal deretter ha dratt fra stedet. Politiet klarte aldri å finne denne personen. Det som derimot er klart er at mannen på dette tidspunktet ikke var edru, og at han bestemte seg for å ta saken i egne hender. Med en biljekk.

Elgen ble redd da mannen nærmet seg, og reiste seg delvis opp før han rakk å slå. Slaget traff derfor ikke veldig godt, og det måtte flere slag til før elgen ble liggende stille.  

Annonse

Vi søkjer nye tilsette til arbeidet med havvind

Ble filmet mens han slo

Saken skapte mye medieomtale sommeren 2018, da en mobilvideo av det mislykkede avlivingsforsøket ble publisert både i VG og på NRK. Videoen ble filmet av tiltaltes kamerat, og det var denne som senere ledet politiet til å oppklare saken.

Elgoksen ble funnet på nytt et døgn senere, og først da endelig avlivet av viltnemnda. Sporene på stedet tydet på at elgen i mellomtiden hadde forsøkt å slepe seg fremover etter forbena. Biljekken ble også funnet på stedet.

Frostating lagmannsrett legger til grunn at den tiltalte mannen ikke hadde hatt annen hensikt enn å avlive elgen, men at fremgangsmåten var uforsvarlig. Den sakkyndige forklarte i retten at det beste for elgen ville ha vært å få ligge i fred frem til den kunne avlives på forsvarlig måte:

«Lagmannsretten finner videre at den valgte avlivingsmetoden var klart uforsvarlig. Å skulle avlive en elg ved å slå den i hodet er i seg selv dyrevelferdsmessig uforsvarlig, da det foreligger en stor risiko for å mislykkes. Elgens hjerne er liten sammenlignet med størrelsen på elgens hode og hjernen ligger beskyttet av et tykt skallebein. Muligheten for å treffe akkurat der hjernen er, er liten. Til dette kommer at (tiltalte) valgte et redskap som også fremstår som uegnet. Biljekken veide ikke mer enn ca fire kilo og lengden på jekken gjør at det ikke var mulig å få særlig moment i slaget. Det var derfor svært vanskelig å få til et slag som var hardt nok til å avlive elgen, om man skulle være så heldig at man traff på rett sted.»

Mannen domfelles etter dette for uaktsomt brudd på dyrevelferdslovens bestemmelse om avliving, og forsettlig brudd på lovens bestemmelse om vold mot dyr.

Lavere straff

Under henvisning til en dom Høyesterett avsa i fjor sommer, om avlivingen av to katter, anførte forsvarer at tingrettens straffutmåling på 120 dagers ubetinget fengsel var for høy. Lagmannsretten mener slagene mot elgen var grovere enn katteavlivingene, men legger seg likevel et stykke lavere enn hva tingretten gjorde. Retten konkluderer med at elg-episoden isolert sett tilsier 75 dager i fengsel.

Ifølge NRK forklarte mannen selv at han var vant til å omgås dyr gjennom sel- og hvalfangst, og at han var opplært til at dyr som lider skal avlives så humant som mulig.

– Men her feilvurderte jeg situasjonen. Jekken var ikke kraftig nok og dessuten var ikke elgen så skadet som jeg trodde, forklarte han i retten.

Sammen med domfellelse for to tilfeller av kjøring uten førerkort, settes straffen samlet til 90 dager ubetinget.

Les dommen her