Siktelsen i saken ble omtalt i VG i november, men da uten at Danielsen ble identifisert. Siden den gang har Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet besluttet å suspendere Danielsens advokatbevilling, et vedtak Danielsen nå tar rettslige skritt mot.

Det skriver Finansavisen.

20. januar er det berammet muntlige forhandlinger i en sak om midlertidig forføyning, fra Danielsen mot Tilsynsrådet. Det fremkommer av berammingslisten til Oslo tingrett.

Fredrik Berg.jpg
Partner Fredrik Berg, Fend.

Danielsens prosessfullmektig, Fend-partner Fredrik Berg, sier Danielsen mener hvitvaskingssiktelsen er tatt ut uten fundament verken i faktum eller juss, og at suspensjonen er ugyldig.

– Vedtaket er mangelfullt saksbehandlet, uforholdsmessig og svært inngripende da det innebærer et løpende yrkesforbud. Vedtaket skal derfor prøves for retten slik at Danielsen får anledning til å utøve sin virksomhet som advokat, sier Berg til Finansavisen.

– Jeg har ikke flere kommentarer før suspensjonen prøves for retten, sier Berg til Rett24.

Tilsynsrådet presiserer at vedtaket er fattet av Advokatbevillingsnemnden, etter en innstilling fra Tilsynsrådet. Selv om Tilsynsrådet er oppført i berammingslisten, vil domstolen prøve suspensjonsvedtaket etter søksmål mot Advokatbevillingsnemnden.

Pengeoverføring

Det sentrale i siktelsen skal være at Danielsen overførte en drøy million til konto i utlandet på vegne av en klient. Pengene skal ha inngått i et såkalt Hawala-system, som er en ordning for overføring av penger til områder uten velfungerende banksystem.

– Danielsen kan dokumentere at opphavet til pengene er en lovlig betalingsformidlingsvirksomhet og at hele pengebeløpet består av mindre enkeltinnskudd fra norske verifiserbare kunder, sier Berg til Finansavisen.

Håkon M. S. Danielsen er partner i Advokatfirmaet Danielsen & Co, der hans far Per Danielsen er grunnlegger og hovedeier.

At en advokat er siktet i saken bekreftes ifølge Finansavisen av politiadvokat Anja Perminow Straand fra Kripos.