Før rettsferien ble tingrettsdommer i Stavanger Richard Saue innstilt på fjerdeplass til to ledige lagdommer-embeter i Gulating. Dette medførte at dommere ved både Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett skrev protestbrev til Justisdepartementet.

Lagdommer i Gulating, Wiggo Storhaug-Larssen, var opptatt at at brevet ikke var ment som kritikk av de som faktisk ble innstilt, men mente innstillingen representerte en forbigåelse av Saue.

– De som ble innstilt på topp, er utvilsomt kvalifisert til å være lagdommere, det er det svært viktig å få frem. Men vårt syn er at Richard Saue har kvalifikasjoner, i form av erfaring og utdanning, som gjør rekkefølgen så uforståelig at vi følte vi måtte gi uttrykk for det, sa Storhaug-Larssen til Rett24.

Endret ikke

Som følge av brevet anmodet departementet Innstillingsrådet om å se på saken en gang til, noe det gjorde i septembermøtet. Konklusjonen ble ikke endret.

Les: Dommerprotestene fikk null gehør

Fredag ble innstillingen behandlet i statsråd, og vedtatt i tråd med Innstillingsrådets rekkefølge. De to embetene blir nå dermed besatt av Eivind Pundsnes og Marie Trovåg fra Gulating.

Pundsnes er i dag tingrettsdommer ved Bergen tingrett og har lang erfaring som advokat fra Advokatfirmaet Kyrre og Kommuneadvokaten i Bergen.

Trovåg har vært i Gulating som utreder og konstituert lagdommer siden 2011, og har tidligere blant annet vært utreder i Høyesterett, rådgiver i Konkurransetilsynet og advokat hos Kommuneadvokaten i Bergen.

Mange utnevninger

Også flere andre domstoler fikk nye dommere i dag:

Førstestatsadvokat Tarjei Istad er utnevnt til tingrettsdommer og nestleder ved Asker og Bærum tingrett. Istad har vært i Økokrim siden 2007, og har aktorert en rekke profilerte saker om miljøkriminalitet. Han ble utnevnt til førstestatsadvokat og leder for etterforskings- og påtaleteamet på Miljøkrimavdelingen i 2012.

Advokat Nils Kristian Bjørke Sveaas er utnevnt til tingrettsdommer ved Kristiansand tingrett. Sveaas er i dag senioradvokat i Advokatfirmaet Tofte, og har bakgrunn fra blant annet NHO og Kluge.

Advokat Monica Furustøl og tingrettsdommer Edle Benedicte Endresen er utnevnt til tingrettsdommere ved Stavanger tingrett. Furustøl er arbeidsrettspesialist og partner i Arntzen de Besche, og var tidligere statsadvokat i Rogaland. Endresen er tingrettsdommer ved Jæren tingrett, men har lang advokatbakgrunn fra Kluge og Ryger.

I tillegg ble Ofoten tingrett lagt inn under felles ledelse med Trondenes tingrett og sorenskriver Kirsti Ramberg.

Se hele protokollen her