Det fremgår av en melding på Stortingets hjemmeside.

Det var Medier24 som først meldte om beslutningen.

Annonse

Rådgiver/jurist

Som Rett24 omtalte i september, var Harlem den eneste reelle søkeren til stillingen, som blir ledig når Aage Thor Falkanger går tilbake til Høyesterett fra nyttår.

Av meldingen fremgår det at Harlem ikke vil tiltre før 1. februar, og at kontorsjef Bjørn Dæhlin derfor vil bli konstituert fra nyttår og fram til da.

Det er fra enkelte hold kommet kritikk mot at Harlem skal inn i dette vervet, ettersom hun karrieremessig har så lang fartstid på den andre siden av bordet. I en lederartikkel i Dagbladet denne uken, skriver avisen:

«Jurister må påta seg oppdrag i saker som går på tvers av eget syn. Politikere må i mellom underkaste seg overordnede formål eller instanser. Det er likevel grunn til å reise spørsmål om Hanne Harlem har den nødvendige integritet og forståelse av ombudets rolle. Vi trenger en sivilombudsmann som er faglig sterk, uredd og som ikke har for sterke bånd til politiske institusjoner og offentlig forvaltning.»

– Jeg synes ikke det er naturlig kommentere dette før jeg eventuelt formelt er utnevnt, dette er foreløpig bare en innstilling, sier Harlem til Rett24 torsdag.

Harlem er i dag Kommuneadvokat i Oslo, og har fra tidligere bakgrunn blant annet fra Regjeringsadvokaten. Hun var justisminister under Jens Stoltenbergs første regjering. Om hun blir valgt, bli hun bli første kvinne i jobben.

Les: Hanne Harlem i Rett24s julestafett

Da Rett24 snakket med henne om søknaden sist måned, sa Harlem at hun mener hennes bakgrunn kan gi gode forutsetninger for å fylle rollen på en god måte.

– Jeg tar med meg viktig innsikt om hvordan forvaltningen fungerer i praksis. Det er nyttig å forstå den virksomheten man skal kontrollere, sa Harlem.

På den offisielle søkerlisten var det kun Harlem som var kvalifisert.