Smitteepisoden i Sarpsborg tingrett har rystet mange, og tdligere denne uken kunne Rett24 fortelle om at blant annet Agder lagmannsrett har opprettholdt den fulle stoppen som ble innført før påske.

Dette på tross av Domstoladministrasjonens ønske om at statsmaken må gjenåpnes.

Annonse

Har du prosedyreerfaring, og trives med å arbeide med rettsprosesser innenfor erstatnings- og forsikringsrett?

– Etter mitt syn var episoden i Sarpsborg en bristende forutsetning for planen om å gjenoppta virksomheten, uttalte førstelagmann i Agder, Dag Bugge Nordén.

Mange domstoler har etterlyst konkrete retningslinjer for hvordan dette skal gjøres i praksis. I forslaget til veileder som ble sendt ut på en minihøring onsdag kveld, står det at «domstolleder er (...) ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern».

Deretter gjennomgås alle smitteverntiltakene som er aktuelle for domstolenes virksomhet. I innledningen er det spesifisert at «spres ved hoste- og nysing – og ikke ved normal tale/snakking». Hvordan smitten fikk spredd seg så voldsomt i Sarpsborg, er ennå ikke klarlagt.

Hele forslaget kan du laste ned her. Forslaget er sendt til Politidirektoratet, Riksadvokaten, Advokatforeningen, Kriminalomsorgsdirektoratet og vitnestøtten i Røde Kors, og høringsfristen er allerede klokken 16 i dag, torsdag.

– Hensikten med veilederen er å gjøre domstolene i stand til å redusere risikoen for smitte til et minimum, gjennom smitteforebyggende tiltak. Veilederen skal gi innsikt i og råd om hvordan rettsmøter kan gjennomføres samtidig som smittevern ivaretas forsvarlig, skriver domstolsdirektør Sven Mairus Urke i en epost. 

Styret i DA vil behandle veilederen i styremøtet mandag.