Tirsdag kveld ble alle landets domstolledere orientert om hendelsen i Sarpsborg tingrett før påske, der én koronasmittet aktør endte med å smitte alle de andre unntatt fagdommeren.

Reaksjonene som onsdag kom inn fra sorenskrivere landet rundt, var mange. Noen vil utsette alle saker med fysisk oppmøte inntil videre, mens andre mener det er ulogisk at domstolene skal stenge mens butikker er åpne. En klar gjennomgangstone er kravet om tydeligere retningslinjer for hvordan saksavviklingen skal håndteres fremover.

Opp mot 90 prosent av alle sakene i norske domstoler ble utsatt i ukene før påske, men Domstoladministrasjonen har hatt en klar ambisjon om å få produksjonen betydelig oppover i tiden fremover. Det sentrale virkemiddelet er å redusere antall personer som fysisk er til stede i retten til et absolutt minimum, gjennom digitale løsninger. I tillegg kommer de alminnelige reglene om hygiene og distansering.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Kan ikke stenge

Domstolsdirektør Sven Marius Urke mener det vil være feil å stoppe virksomheten. Onsdag kveld sendte han ut en epost til alle domstollederne i landet, der han avviste tanke om å stoppe alle saker.

– Vi kan ikke stenge ned den tredje statsmakt, men virksomheten vår må foregå i så trygge former som mulig. Og vi må ta i bruk det midlertidige regelverket som vi har fått på plass for å avhjelpe situasjonen, skrev Urke.

For ytterligere å redusere smitterisikoen, har styret i Domstoladministrasjonen bedt regjeringen om hjemmel til å redusere bruken av meddommere. Forslaget går på å kutte fra fem til tre i lagmannsretten, og på å utvide tingrettenes mulighet til å behandle saker som enedommersaker. Blant annet er det foreslått å utvide rammen for hva som kan behandles som tilståelsesak.

– DA har over noe tid forsøkt å få til et samarbeid mellom DA/domstolene og sentrale smittevernmyndigheter om en generell/nasjonal veileder for hvordan rettsaker kan gjennomføres under betryggende forhold. Så langt har vi ikke lykkes med å få på plass et slikt samarbeid, men vi vil gjøre nye forsøk nå. De erfaringene man har gjort seg på andre livsområder kan kanskje være til nytte for dette arbeidet.

Under arbeidet med de midlertidige reglene om digitale rettsmøter, har flere sorenskrivere antatt at mer enn halvparten av sakene vil kunne bli gjennomført med de nye reglene.

Støtter sorenskriveren

Konstituert sorenskriver i Sarpsborg tingrett, Ragnhild Borgerud, fortalte i går at hun ikke tenker å stoppe de mest nødvendige rettsmøtene.

– Domstolene er en samfunnskritisk virksomhet, som må fungere. Vi vil fortsette å avholde rettsmøter, og samtidig fortsette å understreke viktigheten av at alle smitteverntiltak overholdes, sa Borgerud til Rett24 onsdag.

Urke opplyser at han stiller seg bak Borgeruds syn på saken.

– Inntil en nasjonal veileder er på plass, vil de eksisterende, nasjonale retningslinjene om avstand og antall personer i et rom være utgangspunktet for risikovurderingen som dere må foreta. Dessuten har flere domstoler utarbeidet til dels svært detaljerte rutiner for gjennomføring av muntlige hovedforhandlinger som også kan gjenbrukes, sier Urke.