«Jeg vil saksøke dem til jeg dør», sa Sverre Koch til Nettavisen i 2012.

Det slipper han.

Etter å ha vært involvert, mistenkt, siktet, tiltalt, frikjent og saksøker i Transocean-komplekset sammenhengende i 14 år, er det nå omsider slutt. Tirsdag besluttet Høyesteretts ankeutvalg å nekte statens anke fremmet. Dermed er det ikke lenger noen løse tråder igjen for advokat Sverre Koch, som var én av rådgiverne som ble trukket inn da Skatt Vest anmeldte offshore-selskapet Transocean i 2004.

Siden den gang har Høyesterett avsagt minst 12 avgjørelser knyttet til Transocean-saken, hvorav fire er behandlet i avdeling.

Erstatningstvist

Tvisten som nå marker det endelige punktum for Sverre Kochs del, handlet om størrelsen på statens erstatningsansvar. Sverre Koch var partner i Thommessen, og tapte derfor store inntekter da han ble siktet. Striden har nå stått om hvorvidt denne inntektsnedgangen er noe Koch, og hans personlige selskap Sveko, kan kreve erstattet. Statens anførsel var at tapet, den tapte overskuddsandelen fra Thommessen, var et selskapstap hos Thommessen, som ikke kunne kreves erstattet av Koch personlig.

Verken Oslo tingrett eller Borgarting delte statens syn på dette, og Høyesteretts ankeutvalg sier nå at enstemmig at det ikke finner grunn til å fremme saken.

Dermed blir Borgartings avgjørelse fra i sommer stående. Der ble Koch tilkjent 6,6 millioner i tapte inntekter, og en million i sakskostnader. I tillegg skal det regnes morarenter siden 2014.

– Hvordan føles det å krysse målstreken, etter alle disse årene?

– Saken var i praksis i mål allerede etter Høyesteretts dom i Brask-saken i oktober. Men nå er det rettslige tilbakelagt. Når bare pengene kommer på konto, så er det over. Men å ha vunnet denne striden 100-0, betyr mer for meg, enn hva pengene gjør, sier Koch.

Sivilombudsmannen

Koch mener at han, som følge av dommen, kan være én av mange som har fått avslått berettigede krav mot Statens sivilrettsforvatning.

– Jeg vurderer å ta dette videre med Sivilombudsmannen, for å sikre en forsvarlig saksbehandling av fremtidige saker for andre.

Den andre rådgiveren som ble tiltalt, EY-partner Einar Brask, vant for seks uker siden frem i Høyesterett med en lignende problemstilling som Koch. Han ligger dermed an til å få rundt 20 millioner kroner for tapt inntekt. Detaljene i erstatningsutmåling gjensto imidlertid etter den siste dommen, som kun gjaldt ansvarsgrunnlaget.

Selve selskapet Transocean inngikk i fjor forlik med staten, og fikk 30 millioner.

Statens totale erstatningsansvar overfor de tiltalte i Transocean-saken, når dermed over 200 millioner kroner. Dette fordeler seg på

  • snaut 100 millioner i omkostninger for straffesaken
  • rundt 80 millioner i erstatning på culpa-grunnlag, samt
  • mer enn 20 millioner i omkostninger for den sivile skattesaken

I tillegg kommer Skatteetaten og Økokrims egne kostnader. Hva disse er, er ikke kjent, men allerede tilbake i 2007 ba Økokrim om 30 millioner i tilleggsbevilgning for å håndtere saken.