Gutten var så vidt fylt 13 år da han i fjor vår oppbevarte et intimt bilde av en mindreårig venninne på sin mobiltelefon – en Iphone 11 til cirka 10.000 kroner. Deretter delte han bildet med flere andre, før han krevde penger av jenta for å slette det.

Da jentas mor ble klar over hva som var skjedd, anmeldte hun forholdet. Ettersom gutten er under den kriminelle lavalder, kan han ikke straffes for forholdet. Påtalemyndigheten ønsker likevel at telefonen skal inndras.

Det er statsadvokat Stein Vale som skal prosedere saken for Høyesterett. Han sa i juni til Rett24 at det ikke finnes rettspraksis på dette fra tidligere, og at aktualiteten i problemstillingen gjør avgjørelsen til en viktig prinsippsak.

– Dommen sender et viktig signal til ungdom om at selv om de er under den strafferettslige lavalder, kan de risikere at mobiltelefonen blir inndratt hvis de formidler seksualiserte bilder av barn, uttalte Vale.

Fredrikstad tingrett kom i februar til telefonen ikke kunne inndras, før Borgarting lagmannsrett altså kom til motsatt konklusjon i juni.

Annonse

Advokater søkes til kontorfellesskap i Haugesund

– Bryter grunnkravet

Lagmannsretten viste til at inndragning kan benyttes selv gjerningspersonen ikke kan straffes, og at dette fremgår av straffeloven § 67 første ledd. Paragrafen gjelder inndragning av utbytte fra straffbar handling.

Elden-partner Anders Brosveet sitter i Straffelovrådet, som nettopp har utredet regler om pønalt begrunnet inndragning. Han uttalte før sommeren at avgjørelsen etter hans syn bryter grunnkravet om at man ikke kan ilegge straff uten skyld.

– Slik lagmannsretten har begrunnet inndragningen i denne saken, er det ingen tvil om at det er tale om straff i materiell forstand. Telefonen inndras basert på pønale, individual- og allmennpreventive begrunnelser. Da gjelder det et krav om skyld, hvilket forutsetter tilregnelighet. Og den som er under 15 år, er etter loven ikke tilregnelig, sa Brosveet.

Allmennpreventive hensyn

Det fremkom forøvrig av dommen at gutten bare et par dager senere brukte en annen telefon til å etterspørre nakenbilder fra en 15 år gammel jente. Lagmannsretten skriver:

«Det følger av forarbeidene at terskelen for inndragning er høyere når det gjelder alminnelige gjenstander som lett kan gjenskaffes – slik som en mobiltelefon. Det pønale preget blir i slike tilfeller mer fremtredende. Etter lagmannsrettens syn taler de allmennpreventive hensynene og hensynet til straffebudets effektive håndheving med styrke for at inndragning likevel bør foretas.»

Gutten har til nå vært representert av fast forsvarer i Borgarting Vigdis Brandstorp, men Brosveet vil overta saken i Høyesterett.

– Vi er glad saken er sluppet inn til Høyesterett, det er et viktig spørsmål. De fleste som opplever dette, orker jo ikke å kjøre saken videre til rettslig overprøving. Så det er bra at foreldrene, som verger for gutten, har valgt å stå i det. De er opptatt av guttens tillit til politiet, for han ble lovet at han skulle få telefonen tilbake da han leverte den fra seg. Det er ikke verdiene det står om for dem, det er prinsippet, sier Brandstorp.

Lagmannsrettens dom finner du her.