Det sier advokat Helge Morset. Han leder ICJ-Norges ad-hoc utvalg for koronalovgivning.

Morset mener de som blir ilagt forelegg for brudd på hotellkarantene bør nekte å vedta, og heller prøve saken for retten. Han opplyser at så langt han har klart å finne ut, er alle forelegg som ikke er vedtatt blitt henlagt av politiet.

– Det kan altså virke som at også politiet har falt ned på den konklusjonen at dette ikke er lovlig. Årsaken er for det første at det ikke finnes noen reelle begrunnelser for tiltaket. Det mangler gode redegjørelser som viser tiltakets effekt, hva som gjør tiltaket nødvendig og hva som gjør tiltaket forholdsmessig. At «regjeringen mener» at et tiltak er forholdsmessig, slik det fremgår av deres skinnvurdering av tiltaket, er selvfølgelig ikke nok når det gjøres så alvorlige inngrep i grunnleggende rettigheter, sier Morset.

helge morset.jpg
Helge Morset, ICJ-Norge.

Proposisjonen som innførte hjemmelen finner du her.

– Jeg stiller meg sterkt kritisk til at myndighetene gjør så store inngrep i borgernes friheter og rettigheter uten at det blir lagt frem grundige og samvittighetsfulle vurderinger av kostnader opp mot nytte, konkrete redegjørelser for hvorfor tiltaket er strengt nødvendig, vurderinger av hensynet til barnets beste og at alle negative konsekvenser blir grundig redegjort for og tatt med i vurderingene. Dette har dessverre blitt modus operandi for myndighetene i forbindelse med koronakrisen, sier Morset.

Annonse

Codex Advokat søker advokater

Svarer ikke om bortvisning

Et annet tiltak det er blitt reist kritikk mot, er innreiseforbudet for EØS-borgere uten folkeregistrert adresse i Norge. Førsteamanuensis Stian Øby Johansen ved UiO uttalte for en drøy uke siden til Rett24 at alle slike bortvisninger må stoppes umiddelbart, fordi de er EØS-stridige.

Les: Mener Norge bryter EØS-avtalen med korona-bortvisninger

Rett24 har siden da forsøkt å få Justisdepartementets respons på de rettslige innvendingene mot denne ordningen. Tross to purringer er det ikke kommet noe svar, annet enn en bekreftelse på at henvendelsen er mottatt.

Vi har heller ikke fått beskjed om at det ikke vil komme noe svar.

– Jeg synes det er feigt. Som departement, når de ser både sakene i media og den kritikken som rettes mot det, så kan de enten umiddelbart rette opp feilen, og stoppe utsendingene, eller så får de forsvare det. Å bare tie stille og late som ingenting, det er feigt, sier Stian Øby Johansen.

Koronasertifikat på høring

Onsdag sendte Helse- og omsorgsdepartementet ut et forslag om forskriftshjemmel for bruk av koronasertifikater. Høringsfristen er satt til én uke, altså onsdag 12. mai.

Se høringsnotatet her

Den forslåtte lovhjemmelen delegerer bruken av koronasertifikater til departementet, gjennom koronaforskriften.

Også her er det uenighet om hjemmelsgrunnlaget. Professor Hans Petter Graver uttalte torsdag til TV 2 at covid-19-forskriften, etter dagens praksis, endres uten at det gjennomføres høringer.

– Hvis denne praksisen opprettholdes, betyr det at den praktiske og rettslige betydningen av et koronasertifikat vil bli innført uten at berørte interesser eller allmennheten får uttale seg. Det er i så fall meget uheldig, og bryter etter min mening med forvaltningsloven, sier Graver til TV 2.

Rett24 retter: En tidligere versjon av denne artikkelen anga høringsfristen på koronasertifikatene til den ikke-eksisterende datoen onsdag 14. mai. Det korrekte er onsdag 12. mai.