Norgessjefen i det italienske oljeselselskapet Edison ble i 2019 lurt trill rundt av to svindlere, som utga seg for å være toppsjefen fra Milano. Svindelen gikk ut på han skulle være avgjørende brikke i en topphemmelig operasjon, som blant annet innebar å overføre 130 millioner kroner til en konto i Hong Kong.

Dette fikk han ordnet, og pengene er i liten grad sett siden. Svindlerne brukte en epostadresse som var nesten lik sjefens, og fikk overbevist ham om at han for all del ikke måtte kommunisere gjennom andre kanaler enn denne epostadressen.

De domfelte er en 30 år gammel italiener, og en 31 år gammel israeler.

Seks års fengsel

Tidligere i vinter ble menene dømt til seks års fengsel for svindelen, men nå har Sør-Rogaland tingrett også tatt stilling til den sivile delen av kravet. Et sentralt spørsmål har vært om ansvaret skal lempes, på bakgrunn av de to mennenes antatt begrensede mulighet til å betjene kravet. Dette blir de ikke hørt med i tingretten, som blant annet viser til praksis fra NOKAS-ranet og Bandidos-bomben i Drammen.

I NOKAS-saken ble en vekter ble holdt medansvarlig for ranssummen på 51 millioner kroner, til tross for at dette var noe han åpenbart aldri ville kunne betale. At NOKAS dessuten hadde fått dekket sitt tap gjennom forsikring, fikk ikke avgjørende betydning, ut fra preventive hensyn.

Banken også ansvarlig

Sør-Rogaland legger blant annet vekt på at de to, etter pågripelsen, nektet for bedrageriet, i stedet for å hjelpe politiet med å finne igjen pengene:

«Etter rettens syn er det sannsynlig at A og B har kunnskap om hvor bedrageribeløpet befinner seg, noe som øker deres mulighet til å gjøre opp for seg, i det minste delvis. Samlet tilsier dette at erstatningsansvaret ikke er urimelig tyngende, og at det ikke er grunnlag for lemping.»

Edison har også gått til sak mot Danske Bank, som foresto overføringene til Hong Kong. Oslo tingrett kom i vinter til at banken hadde opptrådt uaktsomt, og påla banken ansvar for 35 prosent av tapet.