Det juridiske forlaget Karnov har laget en rapport kalt «Fremtidens Jurist», og lanserer denne i dag. I den forbindelse skriver forlaget i en pressemelding at 46 prosent av juristene i Norge har vurdert å slutte i sin nåværende jobb de siste seks månedene.

Andelen er høyest i advokatbransjen, med 48 prosent. Dette tallet er markant høyere enn i Sverige og Danmark, der andelen er henholdsvis 42 og 39 prosent.

Forskjellene mellom offentlig og privat sektor er forøvrig relativt liten.

Tallene Karnov publiserer samsvarer noenlunde med de undersøkelsene Rett24 selv har gjort på dette feltet. Både i 2021 og i 2020 stilte vi spørsmål til våre lesere om hvor aktuelt det var med jobbytte det neste året. I 2021 svarte 33,4 prosent at det var svært eller ganske aktuelt. I tillegg svarte 43,4 prosent at det var lite aktuelt, om enn ikke utelukket. Kun 23,2 prosent utelukket jobbskifte neste 12 måneder.

Rett24s undersøkelse ble gjort blant 1406 lesere, der over 90 prosent er jurister. Du kan lese mer om denne her: Rekordtall for Rett24

– Krever fleksible løsninger

Ifølge Karnov trekkes bedre balanse mellom jobb og fritid og ønske om mer interessante arbeidsoppgaver frem som de viktigste årsakene til ønske om å bytte jobb.

Hans-Petter Nygård.jpg
Adm. dir. i Karnov Hans-Petter Nygård.

– Både krav og forventninger har endret seg under pandemien. Mange jurister krever fleksible løsninger og god balanse mellom jobb og fritid. Den høye andelen jurister som vurderer å skifte jobb, bør være en skikkelig wake up-call for norske arbeidsgivere. Dette er særlig kritisk i en situasjon der det er mangel på jurister hos en rekke arbeidsgivere, sier Hans-Petter Nygård, administrerende direktør i Karnov Group Norway, i pressemeldingen.

Rett24s to undersøkelser rundt dette, som er fra april 2020 og mars 2021, viste forøvrig ingen vesentlig endring i andelen som så for seg jobbytte.