Mange husker kanskje de digre, gule Karnov-bøkene fra 90-tallet. De kommer neppe tilbake, men den kommenterte lovsamlingen lever i dag videre hos Gyldendal Rettsdata, i form av deres produkt Norsk Lovkommentar.

Redaktører for Norsk Lovkommentar er Arnfinn Bårdsen, Aage Thor Falkanger og Steinar Tjomsland.

Fredag formiddag ble det imidlertid klart at det danske rettsinformasjonssystemet Karnov på nytt melder seg på i konkurransen om det lukrative norske markedet. Selskapet har inngått en avtale med det Petter Stordalen-eide forlaget Strawberry law, som før jul kapret hele 8 ansatte fra Gyldendal i ett jafs.

Overgangen ble omtalt på Bok365 her.

Annonse

Hei, samfunnsengasjerte jurist! Vi inviterer deg til å jobbe med oss

Fortrinn på EU-rett

Karnov er i dag en stor leverandør av rettsinformasjon i Danmark og Sverige, og tar dermed med seg hele deres kommenterte EU-rett inn i den norsk utgaven. Styreleder Knut Brundtland tror EU-retten vil bli selskapets største konkurransefortrinn.

– Det kan godt tenkes at vi kommer til å legge dyktige norske EØS-eksperter oppå det vi allerede har, men vi har et meget sterkt korps av forfattere. Når det gjelder de norske lovene, så skal vi dekke alt som er relevant for norske brukere.

– Men ikke en ny diger papirbok altså?

– Det selges faktisk fortsatt noen eksemplarer på papir i Danmark. Men nei, det er ingen planer om det nei.

I Sverige og Danmark distribueres Karnov gjennom forlaget Juno. I Norge er det altså nykommeren Strawberry Law, fra Petter Stordalens forlag Strawberry Publishing. Strawberry har nå inngått en samarbeidsavtale med Lovdata, som gjør at Karnovs kommentarprodukter kommer til å bli integrert inn i Lovdata Pro.

Brundtland sier at han både håper og tror dette vil styrke Stiftelsen Lovdata.

– Vi tror dette vil styrke Lovdatas posisjon på alle måter. Lovdata har en viktig rolle også utenfor det profesjonelle markedet, og det gleder meg om dette samarbeidet kan bidra til å trygge denne viktige funksjonen. Jeg tenker da særlig på det omfattende arbeidet Lovdata gjør med å sikre gratis tilgang til lover og forskrifter. Jeg husker jo i gamle dager, da vi ventet på at en papirversjon av Norsk Lovtidende skulle sirkuleres på kontoret, sier Brundtland.

– Fenomenalt for brukerne

Lovdata-direktør Odd Storm-Paulsen sier han er svært glad for å kunne utvide tilbudet til abonnentene. Stiftelsen har fra tidligere samarbeid med både Universitetsforlagets Juridika og Fagbokforlagets arbeidsrett.no, men dette samarbeidet skal gå dypere, sier Storm-Paulsen-

– I motsetning til de andre samarbeidene, vil Karnov-dokumentene bli lagret hos og integrert i Lovdata Pro. Dermed blir det et mer sømløst system enn for eksempel med Juridika, som består i lenking. For brukerne blir jo dette helt fenomenalt. Det kommer jo til å ta litt tid å få på beina det her, men håper bli operative i 2021.

I pressemeldingen som ble sendt ut fredag formiddag, fremkommer at Karnov Group gikk på børs i Stockholm i fjor vår. Selskapet ble da verdsatt til 4,2 milliarder kroner.

– Jeg har alltid sett på Norden som ett land, jeg tror en tjeneste som kan hente kunnskap og ressurser fra tre land vil være attraktiv for både kunder og forfattere, skriver Stordalen i pressemeldingen.