Det er tre år siden Bjørnar Alterskjær overtok som MP i Kluge. Nå forteller han at det første møtet han hadde i stillingen, var med advokatfirmaet CMS.

CMS er et nettverk av store, internasjonale firmaer, som ble dannet i 1999. Den gang var de seks europeiske selskaper som slo hodene sammen.

I dag består CMS av 17 firmaer, med over 1100 partnere, 5000 advokater og totalt 8000 ansatte. Selskapet har 76 kontorer i totalt 43 land.

Beholder selvstyret

Og nå blir det 44. I oktober vil Kluge bytte navn til CMS Kluge. Ut går samtidig den gamle logoen, som i dag pryder selskapets kontorer i Stavanger, Oslo, Bergen og Hamar. Ledelse og eiermodell forblir som i dag.

– Hovedgrunnen til at vi gjør dette, er kundene våre. Disse er i stor grad norske bedrifter som ikke er bundet av landegrenser på samme måte som før. Behovene deres er ofte ikke begrenset til norsk juss, de skal kanskje lansere i Tyskland, eller samarbeide i Afrika. I forretningsjussen er det store og små og store spørsmål av internasjonal karakter som dukker opp hele tiden, og vi så etterhvert at ikke var optimalt hele tiden å forholde seg til forskjellige partnere i disse spørsmålene.

CMS_Law_Tax_Future_2021_New_Logo.png
Den gamle Kluge-logoen skal erstattes av CMS-logoen.

Kluge ble grunnlagt i Stavanger i 1923, og i oppkjøringen til hundreårsjubileet om drøye halvannet år har det å beholde selvstyret vært en viktig faktor for partnerne.

– Vi beholder vår egen økonomi, og ønsket ikke å bli slukt av et større selskap. Samtidig er dette et ordentlig samarbeid, og ikke bare et nettverk, eller en løs forbindelse.

Rekrutterer

Alterskjær tror muligheten til å tilby ansatte utveksling til utenlandske kontorer vil være en fordel når de skal rekruttere unge talenter. Og rekruttering driver Kluge mye av for tiden.

Korona-året ga en omsetningsvekst på snaut fem prosent for Kluge, til 433 millioner. Samtidig oppbemannet de staben fra 170 til 200 ansatte. Det har gitt firmaet fart inn i 2021, med 20 prosent omsetningsvekst hittil i år, og energi, M&A og tech som de fremste vekstområdene.

– Vi gleder oss nå til å få folk tilbake på kontorene. I høst skal det bli mye sosialt og moro, jeg vil at folk skal glede seg til å komme på kontoret når dette er over. Samtidig vil vi ta med oss mye av det vi har lært om hjemmekontor. Mange setter pris på den fleksibiliteten, og det skal vi legge til rette for, sier Alterskjær.