Rett før helligdagene sist uke, ble det konstatert koronasmitte hos én innsatt ved det åpne fengselet på Bastøy i Oslofjorden. 

– Vi har jobbet med smitteplaner siden slutten av februar, og har lagt til rette for at isolerte innsatte kan være i egne hus på øya. Vi har god oversikt over situasjonen, og jobber i henhold til de planene vi har lagt, uttalte regiondirektør Rita Kilvær i Kriminalomsorgen region sør til Dagbladet.

I Kriminalomsorgens oppdatering fra mandag formiddag, fremkommer at antall påviste smittetilfeller i Bastøy fengsel nå er kommet opp i fire. I tillegg opplyses det at tre domfelte som er i Friomsorgen er smittet, samt totalt ti ansatte.

– Av de tre smittede domfelte som gjennomfører straff i friomsorgen, er en friskmeldt. De to øvrige domfelte opprettholder kriminalomsorgen kontakten med bl.a. via telefon, opplyser Kriminalomsorgen.

Kriminalomsorgen har stanset alle permisjoner og fremstillinger frem til 1. mai, med unntak for ekstraordinære omstendigheter. Det opplyses at unntaket skal praktiseres «meget snevert».