Hvorvidt norske myndigheter i det hele tatt har lov til å pålegge folk å tilbringe karantenen på hotell, har vært gjenstand for omfattende diskusjon denne våren. Innreiseforbudet for EØS-borgere har også fått sterk rettslig kritikk.

Les: Regjeringen snur – dropper krav om folkeregistrering for innreise

Nå blir det uansett justeringer i ordningen.

I en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet fremkommer at man for det første fjerner skillet mellom nødvendige og unødvendige reiser fjernes ved innreise til Norge . Dette innebærer at reisende fra Storbritannia og EØS/Schengen-land med lav smitte slipper å være på karantenehotell.

Personer som har vært i områder med høy smitte, må imidlertid fortsatt på hotell, uavhengig av reisens formål.

Videre innføres det unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger som er bosatt i områder som ikke er underlagt karanteneplikt i Norge. I dag gjelder dette kun Grønland, Færøyene, Island og deler av Finland, men departementet påpeker at dette vil endre seg etter hvert som smitten faller. Storbritannia vil bli inkludert i ordningen, og bli vurdert etter samme kriterier som EØS/Schengen-landene.

– Så snart vi har fått på plass dokumentasjon som er digital, sikker og verifiserbar vil også beskyttede personer, blant annet de som har fått første vaksinedose for mer enn tre uker siden, slippe å være på karantenehotell, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).