Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) under muntlig spørretime på Stortinget, onsdag. (Foto: Gorm Kallestad/NTB)

Regjeringen snur – dropper krav om folkeregistrering for innreise

Etter å ha fått skarp kritikk for tvangsretur av EØS-borgere, kunngjorde departementet onsdag at praksis vil bli endret.

– Bortvisning av EØS-borgere med grunnlag i korona-innreiseforbudet er ulovlig, og må stoppes umiddelbart.

Dette uttalte førsteamanuensis ved UiO Stian Øby Johansen til Rett24 for drøyt to uker siden.

Les: Mener Norge bryter EØS-avtalen med korona-bortvisninger

Slik blir det ikke. Ikke umiddelbart i hvert fall. Men stoppet blir det.

Det er klart etter at Justisdepartementet ettermiddag la ut en melding om at reglene endres fra 21. mai. Kuvendingen kommer etter at statssekretær Lars Jacob Hiim (H) tirsdag uttalte til Rett24 at det «snart ville bli kunngjort en ny vurdering».

Rett24 hadde da i nesten to uker ventet, og purret, på departementets tilsvar til kritikken.

Erkjenner ingen feil

Bakgrunnen for striden er at lovteksten i korona-innreiseforbudet gjør unntak for EØS-borgere som er bosatt i Norge, men tidligere i vår presiserte regjeringen definisjonen på «bosatt» til «folkeregistrert». Dette er en endring flere EØS-spesialister mener er klart i strid med EØS-retten, og som har medført at for eksempel videregående-eleven Kosta Stramarko (18), som VG har omtalt, ble bortvist til Hellas da han kom tilbake fra sin søsters bursdag i Østerrike.

I meldingen departementet publiserte onsdag, heter det:

«Regjeringen har besluttet at det skal gjøres lettelser i dokumentasjonskravet knyttet til hvilke utlendinger som anses bosatt i Norge, og dermed har rett til innreise. Dette betyr at det ikke lenger vil være et krav om folkeregistrering for å anses som bosatt i Norge i henhold til innreiserestriksjonsregelverket. Utlendinger som ikke er folkeregistrert som bosatt vil måtte fremlegge annen dokumentasjon som underbygger at de bor i Norge. Det vil si at de må fremlegge dokumentasjon på fast bopel i Norge og må også kunne sannsynliggjøre at de returnerer etter utenlandsreise/midlertidig utenlandsopphold.

– Vi har besluttet å justere regelverket for innreise for utlendinger som er bosatt i Norge. Departementet jobber nå med nye kriterier og vil gi nærmere retningslinjer før ikrafttredelse 21. mai, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).»

– Burde sagt unnskyld

Stian Øby Johansen mener fraværet av innrømmelser fra departementet flytter byrden over på de som er rammet av praksisen.

stian øby jogansen inne.jpg
Stian Øby Johansen, UiO.

– De beskriver dette som frivillige «lettelser», men i realiteten er dette et forsøk på å endre praktiseringen av reglene, slik at den blir i tråd med EØS-rettens krav. EØS-borgere med mer enn tre måneders opphold i Norge før utenlandsturen kan heller ikke i dag nektes innreise – om norsk rett tolkes og anvendes korrekt, altså i tråd med unionsborgerdirektivet artikkel 29.

At regjeringen ikke erkjenner at praksis har vært i strid unionsborgerdirektivet, betyr at de berørte selv må kjøre prosess, om de ønsker erstatning.

– Hundrevis, eller tusenvis, av EØS-borgerne som allerede er blitt bortvist, må bruke tid og penger på klaging og domstolsbehandling for å få erstatning for sine tap. Det kan bli et pinlig skue, med tanke på hvor klare rettsbrudd det er snakk om. Her burde regjeringen etter mitt syn innrømmet at de har gjort en feil, sagt unnskyld til de som er blitt rammet, og kompensert de som har lidt tap. Og hva med de som kommer inn mellom i dag og 21. mai? Dette er en klart ulovlig praksis, som rammer mange mennesker hardt hver eneste dag, sier Johansen.

– Kan bli dyrt

Han får full støtte av advokat og EØS-spesialist Dag Sørlie Lund, som også har vært engasjert og uttalt i saken.

– Departementet kan ikke late som dette handler om «lettelser». De dette gjelder, i alle fall de jeg har lest om, har en rett til opphold i Norge, med en tilhørende rett til innreise. Karantenehotell er ansett tilstrekkelig for de som er folkeregistrert, og må da også anses tilstrekkelig for EØS-borgere som har rett til opphold her. Han mener et eventuelt gruppesøksmål vil kunne koste staten dyrt.

– Med tanke på hvor mange dette gjelder, er det bare et tidsspørsmål før noen vinner frem med et søksmål. Og da må jo alle andre behandles likt, jamfør eiendomsskattesaken mot Oslo kommune. Selv de som ikke deltok i gruppesøksmålet fikk jo tilbakebetalt. Det samme vil bli tilfellet her, mener Lund.

Les også

Domstolene frykter at innsynsforslag vil bli arbeidssluk

Høyesterett setter av fem rettsdager til Petter Olsens Munch-fradrag

Partner i Advokatfirmaet Advisio AS

Olav Lægreid

Kommentar

EØS-trygdesaken ruller videre som en snøball i skrånende terreng

– Jeg er ekstremt takknemlig for at jeg har praktisk erfaring som jurist og advokat

Avskiltet advokat bedrageritiltalt for å bruke advokattittel

Ytringsfrihetskommmisonen vil endre loven etter tulling-dommen