17. mai lanserte en av stifterne bak Piratpartiet, Håkon Wium Lie, nettstedet Rettspraksis.no. Prosjektet er en aksjon for å gjøre tilgangen til rettspraksis gratis og åpen for alle.

I går leverte Lovdata en begjæring om midlertidig forføyning til Oslo byfogdembeter, og i dag kom kjennelsen.

Annonse

Legal Counsel (Advokat) - Collective Labour Law

Databasevernet

Der får Lovdata medhold i begjæringen, begrunnet i at Rettspraksis.no krenker databasevernet etter åndsverkloven, samtidig som det foreligger sikringsgrunn.

Retten skriver

«En vedvarende krenkelse av Lovdatas enerett etter åndsverksloven $ 43 kan etter rettens syn svekke Lovdatas inntektsgrunnlag. Retten bemerker i denne sammenheng at Lovdata fullt ut er selvfinansiert, uten støtte eller subsidier fra det offentlige. Krenkelsen av Lovdatas enerett fremstår planmessig utført, og det er etter rettens syn nødvendig med en midlertidig forføyning for å avverge vesentlig skade eller ulempe for Lovdata.

IMG_1058
Lovdata-direktør Odd Storm-Paulsen

Tilgjengeliggjøringen av rettsavgjørelser på rettspraksis.no gjør det videre mulig for andre kommersielle aktører å massenedlaste store deler av Lovdatas database til egne kommersielle formål. Det fremgår blant annet på nettsiden at brukere som ønsker tilgang til en større mengde av innholdet på Rettspraksis.no for videre bearbeiding, kan ta kontakt for APl-tilgang. Personene bak nettstedet har dermed lagt til rette for å foreta massenedlastning av store deler av innholdet på nettstedet.

En slik spredning av store deler av Lovdatas database til ukjente aktører, vil etter rettens syn vesentlig vanskeliggjøre forfølgningen eller gjennomføringen av Lovdatas krav på enerett til sin database.

Forføyningen går ut på at Fredrik Ljone og Håkon Wium Lie pålegges å fjerne alle rettsavgjørelser på Rettspraksis.no som har sitt opphav fra Lovdatas database, samt slette enhver datafil på Rettspraksis.no som er lastet ned fra Lovdatas database.»

102.825 i omkostninger

Retten pålegger også de to aktivistene å dekke Lovdatas ommkostninger med 102.825 kroner, og legger ned forbud mot at Fredrik Ljone og Håkon Wium Lie sletter informasjon om utvikling, drift, tilgjengeliggjøring, bruk av og uthenting av innhold fra Rettspraksis.no.

Kjennelsen er avsagt etter skriftlig behandling og uten kontradiksjon grunnet faren ved opphold, og det er nå opp til partene eventuelt å begjøre muntlige forhandlinger.