Alpinisten var 17 år gammel da han i 2017 kolliderte med et lite barn i slalåmbakken. Ulykken skjedde da han i høy fart kjørte ut over kanten på et heng i Gautefall Skisenter i Drangedal. Jenta, som var i 8-års alderen, måtte som følge av det voldsomme sammenstøtet gjennomgå en rekke operasjoner for å reparere knust lårben, kne og skinneben.

Berglund Cecilie Østensen
Førstvoterende Cecilie Østensen Berglund.

Høyesterett forkaster nå guttens anke over straffen og oppreisningen han ble idømt av Agder lagmannsrett.

Sist Høyesterett behandlet alpinkjøring var i 1989. Saken gjaldt en 15 år gammel gutt som kjørte på et yngre barn, men siden den gang har Norge både ratifisert barnekonvensjonen og vedtatt Grunnloven § 104 om barnets beste.

Fjerde sak

Dommen fra sist uke gir generell veiledning om aktsomhetsnormen under slalåmkjøring. Den føyer seg samtidig inn i en rekke saker med lignende problemstillinger fra det siste året. Hele fire avgjørelser har hatt det fellestrekk at de tar opp forskjellige aspekter ved risiko knyttet til fritidsaktiviteter.

  • I mars i fjor kom Høyesterett til at et ridesenter var objektivt ansvarlig for en rideulykke, etter skadeserstatningslovens regel om objektivt ansvar for skade voldt av dyr.
  • I januar avgjorde Høyesterett en sak om ulovfestet objektivt ansvar for nakkeskaden som oppstod da et sykkelsete på en spinningsykkel knakk.
  • I februar avgjorde Høyesterett en sak som handlet om aksept av risiko ved en arrangert RIB-tur under et utdrikningslag.
  • Og nå er altså den fjerde dommen, om slalåmkjøring, avsagt.

Ung, men erfaren

Førstvoterende Cecilie Østensen Berglund drøfter blant annet betydningen av skikjørerens alder og erfaring, og skriver:

«Når A ikke bremset ned, men i stedet kjørte i svært høy hastighet over hengkanten til tross for at han ikke hadde oversikt over situasjonen, representerer dette et markert brudd på alpinvettreglene og på hva som er forsvarlig opptreden i alpinbakken. Jeg bemerker at to vitner, som var erfarne alpinister, umiddelbart reagerte på adferden.

(...)

Selv om barn som utgangspunkt har et mindre realistisk forhold til risiko og en svakere forståelse av mulige konsekvenser av en handling, mener jeg det ikke foreligger en slik ungdommelig ubetenksomhet som innebærer at oppreisningserstatning ikke bør tilkjennes. Jeg peker her på at A er en erfaren skiløper som på ulykkesdagen nærmet seg myndighetsalder.»

Gutten ble i lagmannsretten dømt til 18 dager betinget fengsel og 75.000 kroner i oppreisning.

– Tydelig

På vegne av 200 skianlegg, gikk Alpinanleggenes Landsforening inn med skriftlig innlegg i saken. Generalsekretær og daglig leder Camilla Sylling Clausen sier at hun oppfatter avgjørelsen som tydelig.

Camilla Sylling Clausen
Camilla Sylling Clausen. (Foto: Ola Matsson)

– Det som var viktig for oss og for våre 200 medlemmer som driver alpinanlegg i Norge i denne saken, var å få en avklaring i forhold til aktsomhetsnormen - altså hvilket ansvar som påhviler utøveren av alpin skisport. Avgjørelsen er viktig med hensyn til skisikkerheten i norske anlegg. Ifølge Høyesterett innebærer forsvarlig opptreden i alpinbakken at en alpinist må kjøre kontrollert og tilpasse kjøringen til forholdene, slik at alpinisten ikke utsetter noen for unødvendig risiko. Det er en viktig avklaring for oss og våre medlemmer, som kontinuerlig har fokus på sikkerhet. Vi jobber svært aktivt, i samarbeid med våre medlemsanlegg, med hele tiden å holde bransjen oppdatert på gjeldende lover, sier Sylling Clausen.

Les hele dommen på Lovdata her eller på PDF her.