Mandag i forrige uke besluttet Advokatforeningen å starte en aksjon for høyere salærsats. Aksjonen går ut på at foreningens medlemmer skal nekte å la seg oppnevne som forsvarere i saker for Høyesterett.

Onsdag fikk aksjonen sin første prøvestein, da ankeutvalget besluttet å henvise en sak som gjelder utlevering av en polsk borger etter arrestordreloven. Temaet er om situasjonen i den polske rettsstaten nå er av en slik art at det vil kunne krenke siktedes rettigheter etter EMK om han blir utlevert.

Les: Høyesterett skal avgjøre om Norge kan fortsette å utlevere til Polen

Annonse

Juridiske seniorrådgivere

Melder seg ut

Etter dialog med Advokatforeningens aksjonskomité, besluttet forsvarer i saken, Nils Christian Nordhus, mandag å melde seg ut av foreningen.

– Jeg har med virkning fra i dag 15. november meldt meg ut av advokatforeningen. Medlemskap i forening er frivillig og personlig. Jeg har i nåværende situasjon ikke behov for å gjøre nærmere rede for de avveininger jeg har gjort, sier Nordhus i en epost til Rett24.

– Min oppgave er å ivareta klientens interesse. Min klient utholder varetekt på grunn av overleveringssaken til Polen. Anklagen mot ham er alvorlig, og kan medføre mange års fengsel. Han er norsk og har familie i Norge. Han har i denne situasjon en sterk interesse i snarest mulig avklaring fra Høyesterett. Usikkerhet rundt om saken kan berammes i tråd med advokatønske, og trenering av berammelse, er under disse betingelser helt uforenlig med forsvarlig ivaretakelse av hans interesser. For meg er det avgjørende. Jeg vil gå inn i en vanlig dialog med Høyesterett om berammelse av saken. Jeg har avtale i dag med berammer i Høyesterett om å finne passende datoer, sier Nordhus.

Han fremhever at det internasjonalt, også i EMD, pågår et slags samlet rettsstatsopprør mot forholdene i Polen.

– Det skulle ta seg meget dårlig ut i et internasjonalt perspektiv om norske domstoler må sitte passivt og ikke ta stilling i Polen-sakene kun fordi det er dyp uenighet mellom bevilgende myndighet og offentlige advokater om størrelsen på rettshjelpsatsen her til lands.

– Uavhengige

Leder for Advokatforeningen, Jon Wessel-Aas, sier foreningen ikke kan annet enn å notere seg at Nordhus velger som han gjør.

– Vi bestemmer ikke over den enkelte advokats valg. Tvert om, advokater er uavhengige i sin forsvarergjerning. Det prinsippet respekterer vi selvfølgelig. Vi er imidlertid glade for at advokater flest støtter opp om denne målrettede aksjonen, hvis form er valgt nettopp for i minst mulig grad å gå utover dem vi til syvende og sist aksjonerer på vegne av – dem som har krav på forsvarlig rettshjelp. Hele poenget med aksjonen er at dagens tilstand går utover disse klientenes krav på forsvarlig rettshjelp, sier Wessel-Aas.