Helge Bjørnestad har vært sorenskriver i Stavanger i 15 år, men nå blir han om få måneder pensjonist. Likevel vil det foreløpig kun bli konstituert en ny domstolleder. Årsaken til dette er reformen som er på vei i regionen.

– Bakgrunnen er at alle tillitsvalgte, alle ansatte, og alle tre domstollederne i Dalane, Jæren og Stavanger tingrett, har gått inn for å slå de tre domstolene sammen. Dette er en prosess som går parallelt med at vi nå planlegger et helt nytt tinghus i Stavanger, der den nye stordomstolen skal lokaliseres, fortalte Bjørnestad til Rett24 før jul.

Den nye domstolen vil bli på størrelse med Bergen tingrett, og den som konstitueres vil med andre ord få ansvar for en stor omorganisering av rettsapparatet i regionen. 

Søknadsfristen gikk ut på nyåret, og nå har Innstillingsrådet for dommere besluttet å innstille Tor Christian Carlsen på topp. Carlsen har vært tingrettsdommer ved Jæren tingrett siden 2007. Før det var han statsadvokat, og ble i den anledning rikskjent som én av to aktorer med ansvar NOKAS-saken.

Den andre aktoren, Arild Dommersnes, er i dag er tingrettsdommer ved Stavanger tingrett, etter å ha vært partner ved Schjødts Stavanger-kontor.

Hele innstillingen er:

 1. Tor Christian Carlsen, tingrettsdommer ved Jæren tingrett
 2. Mariann Svensen, tingrettsdommer ved Stavanger tingrett
 3. Thor Henning Auestad, tingrettsdommer ved Stavanger tingrett

Flere innstillinger

I tillegg til konstitusjonen i Stavanger, har innstillingsrådet levert følgende innstillinger til faste embeter denne uken:

Ett embete som lagmann i Agder lagmannsrett:

 1. Guro Vale Kvavik, lagdommer i Agder
 2. Rune Bård Hansen, lagdommer i Agder 

To embeter ved tingrettene i Østfold:

 1. Geir Dalene, advokat i Thommessen
 2. Linda Stenersen, konstituert tingrettsdommer ved Fredrikstad tingrett
 3. lngvil Conradi Andersen, konstituert tingrettsdommer ved Halden tingrett
 4. Bjørn Erik Serkland, konstituert tingrettsdommer ved Aust-Telemark tingrett

Ett embete ved Nord-Østerdal tingrett og Sør-Østerdal tingrett:

 1. Bjørn Erik Serkland, konstituert tingrettsdommer ved Aust-Telemark tingrett
 2. Gislaug Øygarden, kommuneadvokat Rana kommune
 3. Britt Eren Meling, konstituert tingrettsdommer ved Gjøvik tingrett

Se protokollen her

Rettelse: I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at Arild Dommersnes fortsatt var advokat i Schjødt. Dommersnes ble imidlertid 19. februar 2016 utnevnt til tingrettsdommer ved Stavanger tingrett. Rett24 beklager svak research.