27 søkere meldte seg da Borgarting i sommer lyste ut to til tre faste embeter. Mandag holdt Innstillingsrådet møte, og der ble det besluttet at to advokater og en statsadvokat skal innstilles på topp til de nå tre embetene.

Både Erik Bratterud fra Regjeringsadvokaten og Guro Hansson Bull fremgikk av de åpne søkerlistene, mens den tredje som nå har fått plass var unntatt offentlighet. Det var advokat Frode Elgesem, som også er leder av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Trakk stilling

I Oslo tingrett var det opprinnelig lyst ut fem faste embeter, noe som ga en rekordstor interesse med hele 63 søkere. Fem embeter er også hva innstillingen har tatt utgangspunkt i, men onsdag morgen opplyste imidlertid Domstoladministrasjonen at det – i etterkant av Innstillingsrådets møte – «på grunn av den økonomiske situasjonen» er blitt trukket én stilling i Oslo tingrett.

Dermed er det bare de fire som er innstilt på topp som kan belage seg på å bytte jobb. Blant disse er tingrettsdommer i Follo Erland Flaterud, Thommesen-advokat Tor Sandsbraaten og Arntzen de Besche-advokat Espen Sandvik, samt én kandidat med en mer utradisjonell bakgrunn: Birgitte Kolrud kommer fra stilling som senior investment manager i Norfund, et statlig selskap som jobber med næringsutvikling i utviklingsland.  

I Agder lagmannsrett var det to interne søkere til det ledige embetet som lagmann.

Innstillingsrådets beslutninger er

Til tre embeter i Borgarting:

 • Nr. 1 og 2: Erik Bratterud og Frode Elgesem
 • Nr. 3: Guro Hansson Bull
 • Nr. 4: Espen Sandvik
 • Nr. 5:Terje Hoffmann
 • Nr. 6: Bjørn Olav Aspelund

Til (nå) fire embeter i Oslo tingrett: 

 • Nr. 1 til 4: Erland Flannum Flaterud, Birgitte Kolrud, Tor Sandsbraaten og Espen Sandvik
 • Nr. 5: Guro Hansson Bull
 • Nr. 6: Eva Schei
 • Nr. 7: Carsten Anker
 • Nr. 8: Lars Christian Sunde

Til lagmann i Agder lagmannsrett

 1. Tone Kleven
 2. Guro Vale Kvavik