Det var Advokatbladet som først omtalte henleggelsen onsdag formiddag. Presseansvarlig Per M. Ristvedt i Scchjødt bekrefter henleggelsen overfor Rett24.

Tidligere leder i Schjødt Erling Ueland gikk i sommer ut i permisjon, som følge av at Økokrim besluttet å etterforske korrupsjonsanklagene mot ham. Bakgrunnen var at Dagens Næringsliv i vår publiserte en rekke artikler knyttet til en konflikt mellom Schjødt og sjefen for Klaveness Marine, Jon Christian Syvertsen.

Annonse

Vi søkjer nye tilsette til arbeidet med havvind

Klaget

Syvertsen klaget inn den tidligere Schjødt-lederen Erling Ueland til Disiplinærnemnda, med grunnlag i at han skal ha tilbudt å betale én million kroner til Syvertsen personlig. Ifølge klagen var det Schjødt som hadde tatt initiativ til møtet, etter at Klaveness Marine hadde uttrykt motvilje mot å kjøpe advokattjenester fra Schjødt.

– Etterforskningen av saken har vært grundig og har blant annet bestått av en rekke vitneavhør og innhenting av skriftlig materiale, skriver Trude Stanghelle, førstestatsadvokat og påtaleansvarlig for saken, i en pressemelding.

Irettesettelse

De underliggende forholdene førte til at den tidligere Schjødt-styrelederen i høst ble tildelt en irettesettelse av Disiplinærnemnda. Han opptreden i saken var etter nemndas syn et «eklatant brudd på sentrale bestemmelser» i regler for god advokatskikk.

– Beviskravet i straffesaker er strengt. For å kunne ta ut tiltale må påtalemyndigheten være overbevist om skyld og at dette kan bevises i retten. En henleggelse på grunn av bevisets stilling innebærer at Økokrim vurderer at beviskravet ikke er oppfylt i denne saken og dermed ikke kan tas til retten, skriver Økokrim.

Annonse

Advokat | Oslo | Eiendom

– Som forventet

– Avgjørelsen er som forventet, og Ueland er tilbake på jobb fra i dag, sier Ristvedt i en epost til Rett24.

– Vi har gjort oss erfaringer underveis som vi tar med oss videre når vi nå retter blikket fremover. Vi vil takke våre klienter, samarbeidspartnere og andre som har vist oss høy grad av tillit og støtte. I Schjødt har vi hele tiden stått sammen, og har jobbet aktivt hver dag for å gjøre oss fortjent til den tilliten. Det kommer vi til å fortsette med, sier Ristvedt til Advokatbladet.