Overgrepssaken fikk stor oppmerksomhet da Høyesterett behandlet den i høst, fordi den satte på spissen det gamle spørsmålet om man kan frifinnes for straff og likevel dømmes til å betale oppreisning, i samme dom.

Utspringet var en straffesak fra Rogaland, der en 44 år gammel mann var blitt tiltalt for gjentatt seksuell omgang med sin 4-5 år gamle datter. I tingretten ble han dømt til ni års fengsel, men i Gulating svarte lagretten nei på skyldspørsmålet.

Deretter ble han dømt til å betale 250.000 kroner i oppreisning. 

Ble opphevet

Den frikjente mannen anførte deretter for Høyesterett at det var i strid med uskyldspresumsjonen at det sivile kravet ble pådømt i samme sak som det strafferettslige kravet. Dette førte ikke frem. Derimot vant han frem med at domspremissene fra Gulating samlet sett var i strid med uskyldspresumsjonen, på grunn av formuleringene som var brukt. 

Rett24 omtalte Høyesteretts oppheving her

Denne saksbehandlingsfeilen fra lagmannsretten har nå vist seg å få avgjørende betydning. Jenta, som fyller 10 år i år, orket nemlig ikke gå en nok en runde i lagmannsretten. Saken tok ved forrige behandling åtte rettsdager. 

Får erstatning

– Det som skjedde var i korthet at bistandsadvokaten, etter opphevelsen, ba om ny dom i lagmannsretten, baserte på de gamle bevisene. Man skulle altså bare flikke på begrunnelsen, slik at den ikke lenger var i strid med uskyldspresumsjonen. Men lagmannsretten kom til at det var kommet nye beviser i saken siden forrige behandling, og at det derfor skulle gjennomføres en full ny bevisføring. Den andre siden valgte etter dette å trekke kravet. Da ba vi om at det ble avsagt dom på frifinnelse. Det har vi nå fått, sier mannens prosessfullmektig, Thomas Randby.

randby
Thomas Randby. (Foto: Elden)

– Så da er saken helt over for ham?

– Ja, i hvert fall i den grad den var rettet mot ham. Nå gjenstår et erstatningskrav for urettmessig rettsforfølgelse, men det har vi ikke fått sett nærmere på ennå.

– Ville han hatt krav på erstatning for urettmessig rettsforfølgelse dersom han fortsatt var dømt til å betale oppreisning?

– Svaret på det er usikkert. Det finnes praksis i begge retninger.

Den nå frikjente mannen har hele veien nektet straffskyld.

Orket bare ikke

Jentas bistandsadvokat, Elisabeth Rød, forteller at medieoppmerksomheten rundt saken har vært en enorm belastning for barnet.

– Høyesterett kom til at lagmannsretten hadde gjort en feil, de hadde begrunnet det på en slik måte at det var i strid med EMK. Ettersom anken over bevisbedømmelsen ble avvist, det var kun saksbehandlingsfeilen i begrunnelsen som førte til opphevelsen, ba jeg om at de samme dommerne kunne skrive ny dom på grunnlag av ankeforhandlingen fra sist. Men retten har gitt tilbakemelding på at de, blant annet på grunn av den lange tiden som nå er gått, ville føre hele saken på nytt. Saken har pågått siden 2014 og gjelder et lite barn, og hun har opplevd mediehåndteringen ekstrem og veldig belastende. Så de orket bare ikke en ny runde. Det å stå i denne prosessen er en større belastning enn jeg tror de fleste av oss kan forestille seg, sier Rød.

Hun forteller at barnet og hennes familie nå bare ønsker å gå videre.