Krenker Star Entertainment eneretten til å bruke Harry Potter-rettighetene ved å holde filmmusikk-konserter?

Warner Bros, som eier Harry Potter-merkevaren, har begjært en midlertidig forføyning som forbyr tyskerne å gjennomføre konserten. De to neste forestillingene skal etter planen skje i Grieghallen i Bergen den 7. mars, og i Oslo konserthus den 9. mars.

Star Entertainment er et tysk underholdningsselskap, som har gjort filmmusikk-konserter til forretningskonsept. I november 2021 holdt de fire konserter med «The Magical Music of Harry Potter – live in concert» i Norge. Konsertene er en del av en europaturné som skal gå gjennom hele våren, inkludert et par avstikkere til Australia og New Zealand.

Les: Warner Bros. går til sak for å få stoppet Harry Potter-forestillinger i Oslo og Bergen

Dermed går de i direkte konkurranse med Warner Bros. egne Harry Potter-konserter, som også de skal spilles i Oslo konserthus. Det skjer imidlertid ikke før i oktober, når Stockholm Concert Orchestra skal fremføre «Harry Potter og Føniksordenen™ In Concert».

Annonse

Legal Counsel / Juridisk Rådgiver

Kort tid igjen

For å beskytte rettighetene har Warner begjært en midlertidig forføyning som forbyr Stars oppføring av musikkstykkene inntil hovedkravet er avgjort. Nå har Oslo tingrett tatt begjæringen til følge, og Star forbys å gjennomføre «The Magical Music of Harry Potter – live in concert».

Tingretten mener filmkonserten er i strid med Warners enerett til filmmusikken etter åndsverkloven § 3, og at forbudet er nødvendig «for å avverge en vesentlig skade eller ulempe for Warner».

Det tyske selskapet har som sagt allerede avholdt fire konserter, senest i november. Representanter for Warner Bros. var da til stede i salen, og gjorde et lydopptak som ble brukt som bevis i rettsforhandlingene. Tingretten skriver:

«Et forbud mot gjennomføring av konsertene i Norge så kort tid forut for den planlagte turnéen vil åpenbart være en utfordring for Star. Retten kan imidlertid ikke se at Warner bebreides for at selskapet ikke reagerte mot framførelsen før selskapets representanter faktisk overvar konserten i november 2021. Stevning og begjæring om midlertidig forføyning ble som tidligere nevnt inngitt i desember samme år. Retten mener også at Star som profesjonell konsertarrangør må ta en vesentlig del av ansvaret for at rettighetsforholdene rundt den planlagte konsertturnéen ikke ble bedre avklart på et tidligere tidspunkt.»

Retten legger til grunn at Warners rett til Harry Potter-musikken er en ekte enerett, og ikke en vederlagsrett. Det innebærer at opphavsrettsorganisasjonen TONO kun forvalter disse rettighetene i den grad det følger av avtale med Warner. TONO ga tillatelse til konserten i november. Retten mener imidlertid det ikke er sannsynliggjort at noen tilsvarende tillatelse vil bli gitt for de neste konsertene, all den tid Warners protest nå er kjent.

Warner tilkjennes også sakskostnader på drøyt en halv million kroner.