Marcus Kabelo Møll Mosele, bedre kjent som artisten Kamelen, holdt i desember 2018 en konsert på utestedet Kick i Kristiansand. I lokalet befant det seg to tjenestemenn i gule refleksvekster.

Kort tid etter at politiet hadde ankommet crowd surfet Kamelen bort til baren på den andre siden av lokalet mens han ropte «Fuck politi» i mikrofonen, og publikum stemte i.

Annonse

Senior medarbeider - Anti Hvitvasking

For dette ble han i Kristiansand dømt for forulemping av offentlig tjenestemann. Dommen er blitt kritisert fra flere hold, ut fra et ytringsfrihetsperspektiv.

Les: Er vernet om offentlig myndighet strukket for langt?

Nå har Agder lagmannsrett komme til at Kamelen skal frikjennes for forholdet, om enn ikke ut fra ytringsfrihetsbetraktninger. Lagmannsretten mener det ikke er bevist at artisten hadde det nødvendige forsett med hensyn til straffebudet. Spørmålet er nemlig hvorvidt han var klar over at det var politi i lokalet.

Lagmannsretten har sett et videopptak gjort av en publikummer, og skriver:

«Ut fra det nevnte videoopptaket som er fremlagt, men som er av relativt dårlig kvalitet, legger lagmannsretten til grunn at Mosele begynte å rope «fuck politi» før han kom frem til baren og ble satt ned på gulvet der. Ut fra det som fremgår ovenfor må det legges til grunn at han i alle fall frem til dette tidspunktet ikke var klar over at politiet var til stede og at han i denne perioden ikke rettet ropet «fuck politi» mot de to politibetjentene eller at han hadde forsett om å forulempe dem.

(...)

Det vises til at ropene var en del av hans vanlige show, og som han brukte som allment uttrykk av misbilligelse mot politiet og andre offentlige myndighetsorganer. Ut fra den konkrete konteksten og under de omstendighetene uttrykket ble fremsatt, er det ikke ført tilstrekkelig bevis for at Moseles forsett var å forulempe de to tjenestemennene.»

– Det er en seier, men ikke helt på den måten vi ønsket, sier Kamelen i en melding formidlet til VG via hans manager Leo Ajkic.

Kamelen ble i tingretten rettskraftig dømt for bruk av narkotika og for å ha hindret en offentlig tjenestemann i å utføre en tjenestehandling, i det han motsatte seg pågripelsen i forbindelse med konserten i Kristiansand. Etter frifinnelsen for posten om «Fuck politi» setter retten straffen ned fra 8000 til 4000 kroner i bot.

Fra den subsidiære fengselsstraffen på åtte fratrekkes forøvrig to dager i varetekt.