– Riksadvokaten har ikke tatt klagen til følge, og det innebærer at statsadvokatens henleggelse blir stående som endelig avgjørelse, sier bistandsadvokat Olle Nohlin for Ali, til VG.

– Det kan ikke påklages videre, så saken er død, ferdig, sier Nohlin videre.

Annonse

Er du nysgjerrig på verden og interessert i migrasjons- og utlendingsfeltet?

Avgjørelsen ble kjent fredag ettermiddag.

Statsadvokat Ingelin Hauge henla anmeldelsen mot komiker Atle Antonsen etter at han skal ha sagt «du er for mørk/mørkhudet til å være her» til samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali da begge var gjester på utestedet Bar Boca på Grünerløkka 23. oktober.

Les: Dette mener strafferettspesialister om statsadvokatens Antonsen-vurdering

Statsadvokaten skrev:

«Uttalelsen må vurderes i kontekst til den umiddelbare situasjonen hvor den ble fremsatt, og partenes kjennskap til hverandres ståsted fra tidligere. Etter å ha gjennomgått alle forklaringene til fornærmede, siktede og vitnene i rapportsform og lydopptak, synes det være uenighet om hvorvidt en krangel fant sted forut for utsagnet eller ikke. Det samme gjelder situasjonen i etterkant. Verken (vitne) eller (vitne) har fått med seg at Antonsen skal ha bedt andre ta stilling til utsagnet. Min vurdering er derfor at ytringen ikke er kvalifisert krenkende i den sammenhengen den er fremsatt.»

Vedtaket ble påklaget og siden sendt til Riksadvokaten, som nå har avgjort saken. Rett24 har bedt om innsyn i avgjørelsen, og artikkelen vil bli oppdatert om dette skulle bære frukter.