Den svenske milliardæren Magnus Roth og den russiske oligarken Vitali Orlov bygget på 90-tallet opp et av verdens største fiskeriselskap, Ocean Trawlers. Hovedkontoret lå i Drøbak, av alle steder, der selskapet drev russiske trålere i Barentshavet, og solgte fisk via Europa til Kina.

Senere ble kontoret flyttet til Hong Kong, men tilbake i Drøbak fantes lenge datterselskapet Drøbak Eiendom AS. Dette er årsaken til at det noe originale persongalleriet har dukket opp som tvistende parter i Follo og Nordre Østfold tingrett. Den underliggende tvisten inneholder et virvar av selskaper og parallelle tvister, men kjernen i striden som nå er avgjort, er om Roth påført medeier Orlov et tap, gjennom å velge et styre som gjorde ting Orlov var uenig.

Annonse

Vi opplever økt oppdragsmengde og søker en rekke nye Wiersholm-kollegaer i Trondheim for å styrke teamet!

Styrelederen som ble valgt, en svensk næringslivsmann, er medsaksøkt.

Follo og Nordre Østfold tingrett gir de saksøkte medhold på alle punkter, og tilkjenner fulle sakskostnader. Konkret sto striden om hvorvidt det var riktig av selskapet å trekke et søksmål mot en tredjepart. Roth og styrelederen anførte at søksmålet var dårlig begrunnet, og derfor ble trukket med rette. Orlov er ikke enig dette, men tingretten kan ikke se at beslutningen om å trekke søksmålet har påført russeren noe tap.

En som i hvert fall ikke taper på saken, er de saksøktes advokat, Mathias Tveten fra Ro Sommernes. Retten dømmer Orlov til å dekke 1,1 millioner i motpartens sakskostnader. Selv var Orlov representert av Anders Ryssdal fra Glittertind.

Dekning av både egne og motpartens advokatregninger kan se ut til å være en overkommelig oppgave for Orlov. Ifølge Forbes er han nummer 2674 på listen over verdens rikeste mennesker, med en formue på omtrent en milliard dollar.

Orlov bodde ifølge Forbes i Norge fra 1996 til 2014.