I går kunngjorde Menneskerettsdomstolen i Strasbourg resultatet i den viktige storkammerdommen mot Norge. EMDs kvern maler imidlertid langsomt, og av dommen fremgår det at selve voteringen ble gjort allerede 27. mai.

I slutten av august ble det kunngjort at resultatet skulle offentligjøres 10. september. Men allerede 3. august, fem uker tidligere, kunne man i sosiale medier få klare indikasjoner på hvilken vei det bar. Det foregikk ved at professor Mads Andenæs ved UiO la ut følgende post på LinkedIn:

andenæs linkedin en

I et brev datert 4. september, signert regjeringsadvokat Fredrik Sejersted og advokat Marius Emberland, bes det om at EMD undersøker hvordan denne informasjonen kunne komme ut allerede i august. RA skriver til EMD:

«We would like to draw your attention to the fact that Mr. Mads T. Andenæs, presently a professor at the University of Oslo, recently have made repeated claims to have been acquainted with the content and the result of the forthcoming Grand Chamber judgment in the case of Strand Lobben vs. Norway. He has dissiminated this information on three social media outlets (Twitter, Facebook and LinkedIn). As you know, the judgment will be delivered at the Court on September 10th 2019 at 10:00.

Not knowing anything about the content or result of the forthcoming judgment, we cannot asses whether these rumours are correct or whether they stem from a leak in the Court system. The tenor of the messages, however, does indicate direct knowledge both of the internal deliberations of the Grand Chamber and of the text of the draft judgment. We would therefore respectfully ask you to look into the matter, and to make the inquiries necessary to find out whether there has indeed been a leak, so as to make sure that such highly unfortunate incidents will not happen again.»

Regjeringsadvokaten la deretter ved kopi av noen av de omtalte postene fra sosiale medier.

Annonse

Jurist med interesse for børs og verdipapirmarkedet

Traff blink

Da dommen ble offentliggjort i går, ble det klart at Andenæs' post fra august var presis på flere punkter. Norge tapte med god margin, 13-4, og den norske dommeren var blant de fire i mindretallet.

Sammenligninger med 30-tallet var det derimot ikke å finne i det endelige utkastet.

Professor Andenæs besvarte i går ettermiddag og kveld ikke Rett24s henvendelser på mail, SMS eller Messenger. Det gjorde derimot den såkalte «registraren» i Strasbourg, Roderick Liddell. Registraren er en slags direktør for domstolen, og administrativt ansvarlig i den enkelte sak.

Overfor Rett24 bekrefter han at domstolen har mottatt brevet fra den norske regjeringsadvokaten, og at presidenten ved EMD er informert om en mulig lekkasje.

– Ettersom vi ennå ikke har besvart brevet, vil det ikke være passende å gi en offisiell uttalelse i denne sammenheng, ut over å si at domstolen tar spørsmålet om konfidensialitet rundt rådslagningene ekstremt seriøst, og grundig vil vurdere implikasjonene av disse påstandene. Å opprettholde konfidensialitet om rådslagningene er et spørsmål om integriteten til den juridiske prosessen, som igjen handler om domstolens autoritet, sier Liddell.

Førstelagmann som ad hoc

Den norske dommeren som omtales i posten til Andenæs, er førstelagmann i Agder, Dag Bugge Nordén. Han er fast ad hoc dommer i EMD, og trådte inn ettersom Arnfinn Bårdsen ennå ikke var tiltrådt da saken ble berammet.

De fire som støttet den norske regjeringen var, foruten Nordén, dommerne fra Danmark, Finland og – kanskje mer overraskende – Slovakia. Av dommen fremgår det at den slovakiske regjeringen, i en skriftlig intervensjon, har vært kritisk til Norge. Dette blant annet med henvisning til en konkret sak som involverte en slovakisk statsborger, og på grunnlag av «international concern about child welfare measures adopted in the respondent State», altså Norge.

Men den slovakiske dommeren så det altså annerledes enn regjeringen sin.