I 19 år var Jens Edvin A. Skoghøy kjent som en av Høyesteretts mest profilerte og frittalende dommere. I 2017 sa han opp for å gå tilbake til sitt gamle virke som professor ved Universitetet i Tromsø, men i februar leverte han på nytt søknad om å bli dommer i Høyesterett.

Mandag behandlet Innstillingsrådet for dommere søkerlisten, og der ble det klart at Skoghøy kan forberede seg på å reise sørover på nytt. Skoghøy fylte nylig 65 år, og vil dermed ha drøyt fire år igjen til aldersgrensen når stillingen til Erik Møse (69) blir ledig til høsten.

Dette bekrefter Jens E. A. Skoghøy overfor Rett24 mandag ettermiddag.

– Det er private grunner. Da jeg flyttet hadde jeg en ektefelle som ønsket seg nordover, men siden er jeg blitt skilt. Det innebærer at jeg ikke lenger er bundet til Tromsø, forklarte Skoghøy til Rett24 da han søkte i februar.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Stenvik nummer to

At dommere i Høyesterett har lange permisjoner i andre stillinger for så å komme tilbake, er ikke uvanlig. Så sent som ved årsskiftet kom Aage Thor Falkanger tilbake, etter seks år som Sivilombudsmann.

At dommere sier opp, for så å søke på nytt, er imidlertid mer sjeldent. Sistemann var Oscar Christian Gundersen. Han var høyesterettsdommer fra 1953 til 1958, før han ble ambassadør til Moskva, og deretter blant annet justisminister for andre gang. Etter et år som lagdommer ble han så, i 1967, på ny utnevnt til Høyesterett, der han satt til 1977.

De to andre kandidatene til stillingen, BAHR-partner Are Stenvik og partner i Arntzen de Besche Erlend Haaskjold, ble innstilt på henholdsvis andre og tredje plass.

Forutsatt at Skoghøy får med seg de 19 årene fra forrige runde i ansienniteten, vil han gå inn som tredje eldste dommer i Høyesterett, bak justitiarius Toril M. Øie (som per definisjon alltid er eldste dommer) og Magnus Matningsdal.

Matningsdal har 23 års ansiennitet, og går av for aldersgrensen senest neste år.