Bakgrunnen for tvisten var at Petter Stordalen kjøpte et selskap som hadde tapt nesten hele egenkapitalen på tre milliarder kroner. Ved å bruke dette selskapet som morselskap, kunne Stordalen i teorien flytte alle utbytter hit, og ta det ut skattefritt. Så langt har 800 millioner kroner blitt tatt ut på denne måten, med drøyt 200 millioner i skattebesparelse som resultat.

Annonse

Er du jurist og ønsker å være en del av et nasjonalt juridisk fagmiljø?

Oppfylt

Skatteetaten krever nå disse pengene tilbake, etter reglene om gjennomskjæring. Det får de i det vesentlige medhold i av Oslo tingrett. Tingrettsdommer Ingebjørg Tønnesen konkluderer med at Stordalens oppkjøp av selskapet «ikke hadde noen forretningsmessig verdi», og at det er «sannsynlig at utnyttelse av den generelle skatteposisjonen er det overveiende motiv for transaksjonen».

Vilkårene for gjennomskjæring er dermed oppfylt, skriver tingretten.

Stordalen får imidlertid medhold i at den lille kapitalen selskapet faktisk hadde på kjøpstidspunktet, kan deles ut skattefritt. Dette innebærer at Stordalen hadde rett til å ta ut utbytte tilsvarende en skattebesparelse på 50 millioner kroner.

– Det er gledelig at Stordalen får medhold i at den kapitalen som var i behold ligger fast, men Stordalen er skuffet over at retten skjærer igjennom regelen for øvrig. Nå skal først dommen analyseres. Så må vi komme tilbake til om den påankes, sier Stordalens prosessfullmektig Kaare Andreas Shetelig til E24.

Tilfreds

Stordalen anførte at oppkjøpet var motivert at en mulig fortjeneste på en kredittposisjon, men tingretten mener oppkjøpet nesten utelukkende var motivert av skatteposisjonen knyttet til innbetalt kapital.

– Skatteetaten er tilfreds med at tingretten har kommet til at det er grunnlag for gjennomskjæring og at nesten 95 prosent av den innbetalte kapitalen på 3 milliarder er avskåret. Dette innebærer at all utdeling av kapital som er opptjent i Stordalens eiertid, skal beskattes som utbytte, uttaler Gøran Østerman Thengs fra Regjeringsadvokaten.