Da det ble kjent at årets utgave av Norges Lover ville bli den siste, tok Frølich initiativ til at Stortinget skulle fortsette å utgi den tradisjonsrike lovsamlingen.

Fredag kom nyheten om at Stortingets presidentskap har besluttet at Stortingets administrasjon skal overta ansvaret med å redigere, trykke og distribuere lovsamlingen.

trøen
Stortingspresident Tone W. Trøen redder Norges Lover.

 

– Stortinget vedtar lovene. Da er det et fint symbol for et åpent og inkluderende demokrati å sørge for at Norges lover fortsatt er tilgjengelig i trykt form, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen i en pressemelding.

Fysisk «gullstandard»

Initiativtaker Frølich er fornøyd med presidentskapets beslutning.

– Jeg er glad for at presidentskapet har behandlet henvendelsen min grundig og falt på denne beslutningen. Dette er en fin dag for alle som er opptatt av å beholde lovsamlingen, sier Frølich.

Frølich forteller at videreføringen av utgivelsen av lovsamlingen i Stortinget for det første er begrunnet i notoritetshensyn.

– Det må ligge en fysisk samling av landets lover sikkert i Stortinget. Det er sårbart når alt er digitalt. Man må ha en fysisk «gullstandard» å se til dersom man for eksempel skulle blitt hacket, sier Frølich.

Videre peker Frølich på den seremonielle betydningen av at lovsamlingen skal ligge på Stortinget som begrunnelse for videreføringen. Selv om den «nye» lovsamlingen primært vil ha seremoniell funksjon, vil det ifølge Frølich være mulig å hente ut eksemplarer til advokatkontorer, domstoler, kommunestyret, fylkestinget og andre som ønsker seg en versjon.

Annethvert år

For å holde kostnadene nede er det bestemt ikke å videreføre de faglige fotnotene i lovsamlingen. Utgivelsen blir dessuten redusert til annethvert år. 

– På samme måte som Stortinget publiserer våre budsjettvedtak i et eget trykt dokument, mener vi det er naturlig at Stortinget jevnlig utgir en oppdatert samling av alle gjeldende lover, som er resultatet av Stortingets lovvedtak, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.