Etter at dragkampene mellom komitéene på Stortinget i dag kom i mål, kan de feire i Domstoladministrasjonen i Trondheim. 20 millioner kroner er blitt flyttet fra andre deler av statsbudsjettet, og over til kapittelet om domstolene. Der skal de brukes til innkjøp av utstyr for å få fart på digitaliseringen av norske rettssaler.

– Dette er rett og slett en kjempeseier, sier Høyres justispolitiske talsmann, Peter Frølich.

– Dette er ferske millioner til justissektoren. Inndekningen har jeg ikke full oversikt over, men pengene kommer fra andre deler av statsbudsjettet. Jeg er veldig glad for at alle de fire regjeringspartiene har fått øynene opp for hvilken ketchupeffekt man kan få av å løsne den flaskehalsen som manglende digitalisering i dag er. I tillegg opprettholder vi en god tradisjon. Justiskomitéen har gitt ekstra midler til domstolene hvert eneste år siden 2013. Det er nesten blitt et slags høstrituale.

– Hadde det ikke vært enklere om disse prioriteringene heller ble gjort allerede i de opprinnelige forslagene til statsbudsjett?

– Jo, men dette er en del av den politiske realiteten. Departementet gjør den vurderingen de mener er forsvarlig, men særlig når det gjelder domstolene, så har nok Justiskomiteen hatt et annet syn på finansieringen. Det har vi sett gang på gang. Og det er jo ikke slik at det ligger vond vilje bak departementets prioriteringer. Ønskelisten over gode formål er uendelig lang. Men så har rett og slett alle de fire regjeringspartiene ment at dette er den pengebruken som utløser størst effekt i andre enden. Dette tror vi kommer til å redusere saksbehandlingstiden betydelig.

– Hva har NAV-saken betydd for viljen til å satse på justissektoren?

– Ingenting. Det er en krise som har mange flere forklaringer enn at domstolene ikke har nok ressurser. Derimot har nok riksrevisjonens påpekninger fra oktober, om at en del domstoler ikke er effektive nok, hatt betydning. Den var god ammunisjon til de av oss som har argumentert for økt satsing på dette.

Jubel i DA

Domstolsdirektør Sven Marius Urke sier pengene vil få stor betydning.

Sven Marius Urke
Sven Marius Urke.

– Dette var veldig bra. Vi er veldig fornøyd, Jeg kommer til å foreslå at disse pengene brukes til anskaffelse av utstyr til å digitalisere de utpekte satsingsdomstolene. Det vil si de 13 største tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett. I dag er rundt 55 prosent av rettssalene digitalisert, og det er altfor lite. Med disse pengene vil dekningen komme opp i 75 prosent, og dette vil på utstyrssiden forsere digitaliseringen med flere år. Det innebærer at den flaskehalsen vi har i dag, nesten vil forsvinne, sier Urke.

Riksrevisjonen la 22. oktober frem skarp kritikk av den manglende måloppnåelsen i domstolene. Rett24 omtalte dette her.